Naar ViviumNet

Bestevaer / De Draaikom

Dagbehandelingscentrum in woonzorgcentrum De Bolder in Huizen

 

Helaas kunnen wij het dementiesyndroom niet wegnemen, maar op de dagbehandeling krijgen mensen wel een vaste dagstructuur aangeboden waarin wij proberen te werken met de mogelijkheden en volgens de wensen van de bezoekers.

Ook proberen wij met de activiteiten de lichamelijke, psychische en sociale functies van de bezoekers in stand te houden met als grootste doel de zelfredzaamheid te behouden en de omgeving van de bezoeker te ontlasten en te ondersteunen.

 

Door de komst naar de dagbehandeling worden behouden vaardigheden getraind,  een isolement voorkomen en sociale contacten bevorderd en zo een verpleeghuisopname (zo lang mogelijk) uitgesteld.

Dagbehandeling Bestevaer

De dagbehandeling de Bestevaer richt zich op deelnemers met matige geheugenproblemen, waarbij doelgerichte reactivering en behandeling mogelijk is door activeren, begeleiden en stimuleren. De bezoekfrequentie is gemiddeld 3x per week.

Op dagbehandeling de Bestevaer komen per dag maximaal 16-18 cliënten met psychogeriatrische functiestoornissen. Bij de meeste mensen die de dagbehandeling bezoeken is een vorm van dementie geconstateerd. Klachten die hieruit voortkomen als vergeetachtigheid, concentratiestoornissen en gedragsproblemen komen veel bij de bezoekers voor.

Dagverzorging De Draaikom

Dagbehandeling de Draaikom richt zich op deelnemers met een meer gevorderde geheugenproblematiek, waar activering vooral gericht is op welzijn en acceptatie. Vaak heeft de mantelzorger behoefte aan verlichting van de zorgtaak.

De bezoekfrequentie is gemiddeld 4x per week.

Openingsdagen en -tijden

De dagbehandeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur - 16.00 uur. De centra zijn telefonisch bereikbaar tussen 08.45 en 09.45 uur en tussen 16.00 uur en 16.45 uur.

Brochure

In onze brochure vindt u informatie over:

  • doel van het dagcentrum
  • wijze van aanmelding
  • praktische informatie
  • informatie over vervoer
  • het behandelteam
  • openingstijden en dagindeling
  • contactgegevens

Ga direct naar:

Meer informatie?

Vivium Zorggroep

 

Dagactiviteitencentrum

De Bolder

Akkerweg 57

1276 BB Huizen

T (035) 577 31 00

 

U kunt ook contact opnemen met

Vivium Klantenservice

T (035) 6 924 924

klantenservice@vivium.nl