Naar ViviumNet

Toezicht, bestuur en management

van Vivium Zorggroep

Raad van Bestuur

De raad van bestuur bestaat uit:

 

De heer Drs. G.H.M. (Godfried) Verkerk,

voorzitter Raad van Bestuur

Mariëtte Keijser

Mevrouw Drs. M.B. (Mariëtte) Keijser,

lid Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid van Vivium Zorggroep. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen; één van hen is op voordracht van de Centrale Cliëntenraad van Vivium Zorggroep benoemd.

 

Samenstelling Raad van Toezicht:

 • De heer R. Rötscheid (Rob), partner Finance-Ideas
 • Mevrouw mr. J. Nods (June), directeur NM&G, Nods Management & Governance
 • De heer drs. P. Rutte MRE (Paul), directeur NS-Poort Ontwikkeling
 • mevrouw drs. J.M. Ester, bestuurder/toezichthouder
 • De heer Dr. R.Baumgarten, Arts, directeur a.i., teamleider Raad voor Accreditatie, toezichthouder

Directeuren

 • Directeur klantgroep Ouderen Algemeen
  mevrouw drs. M. Brüning (Marjolein)
 • Directeur klantgroep PG
  mevrouw J.A. Spiering (Jannette)
 • Vivium Naarderheem
  de heer M.R. Wisse (Marco)
 • RIBW Gooi & Vechtstreek:
  de heer R. Joosten (Rob)
   

Vivium Zorggroep

Postadres:

Postbus 406, 1270 AK Huizen

 

Bezoekadres:

Gebouw Lumen,

Botterstraat 51-55,

1271 XL Huizen

 

Algemeen telefoonnummer & klantenservice:

tel. (035) 6 924 924

 

Algemeen e-mailadres:

info@vivium.nl

 

Bekijk alle contactgegevens

 

Vivium Zorggroep is bij de

Kamer van Koophandel

geregistreerd onder nummer

41194729.