Dagcentrum Moldavië

Zusterband Naarderheem met dagcentrum in Moldavië

Sinds een flink aantal jaar heeft Naarderheem een zusterband met dagcentrum Sunrise, een organisatie voor ouderenzorg in Moldavië. In dit land leeft nog 80% van de bevolking onder de armoedegrens. 

Vanuit het dagcentrum worden de meest kwetsbare ouderen hier een warme maaltijd, was- en badgelegenheid, enige medische zorg en een sociale ontmoetingsplaats geboden. Daarnaast wordt aan 20 ouderen dag- en nachtzorg verleend. Een aantal medewerkers van Naarderheem zetten zich hiervoor belangeloos in. Zo worden er regelmatig markten georganiseerd om geld in te zamelen.

Donaties zijn altijd van harte welkom (zie ook www.ouderenzorgmoldavie.nl). U kunt ook tweedehands spullen doneren.  

Meer informatie: Eveline Hes,  e.hes@vivium.nl.

Tel. (receptie Naarderheem):  (035) 695 44 11.