Nieuws

Een onvergetelijke rondleiding

21 september was het wereld Alzheimerdag. Op deze dag werd er wereldwijd extra aandacht geschonken aan dementie. In Nederland gaven 12 musea rondleidingen speciaal voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Jaarlijkse prijsindexering

Met ingang van 1 januari worden de prijzen van diverse diensten aangepast.

Extra budget verpleeghuiszorg

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft vernomen, heeft het nieuwe kabinet extra budget uitgetrokken voor de verpleeghuiszorg in Nederland. Wij zijn hier uiteraard erg blij mee, dit extra geld is ontzettend hard nodig om de bewoners de zorg en aandacht te kunnen geven die nodig is.

Afscheid van locatiemanager Sophie Houtzager

Dank dank dank!

Update van het Uitbureau

De gezellige Lady’s Day, de Herfstweek en het uitstapje naar het natuurgebied de Ronde Hoep. Er zijn weer vele leuke activiteiten geweest waar wij u graag van op de hoogte brengen.