Aanmeldingsformulier lidmaatschap Vivium Services

Voor € 19,90 per jaar is uw hele gezin lid van Vivium Services. In 2019 krijgt u het lidmaatschap gratis, overgaand in een betaald lidmaatschap ingaande per 1 januari 2020.

Velden met een * dient u in ieder geval in te vullen.

Uw gegevens
Geslacht *

(Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neemt u hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.)

Gegevens partner

Indien van toepassing.

Geslacht
Overig
Reden van aanmelding
Ik ben geïnformeerd over het lidmaatschap via

Het lidmaatschap kan worden beëindigd middels het afmeldingsformulier op deze website, schriftelijke opzegging of een e-mail naar ledenadministratie@vivium.nl. Bij opzegging vóór 30 november wordt het lidmaatschap beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.

Akkoordverklaring

Antispam vraag

Om te zorgen dat de reacties betrouwbaar blijven hebben wij een vraag ingebouwd om spam in dit formulier te weren.