Gegevens ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

 

Naam: Stichting Vrienden van De Bolder

RSIN: 808667439

Contactgegevens

Stichting Vrienden van De Bolder

Akkerweg 57

1276 BB Huizen

Telefoon:        (035) 6 924 093

Email:             fondsenwerving@vivium.nl

Banknummer: NL19 RABO 0329 9371 62

Doelstelling

De stichting heeft als doel inkomsten te verwerven en zorg te dragen voor een goede besteding hiervan welke het welzijn van de bewoners van zorgcentrum De Bolder in Huizen veraangenamen. Het gaat erom iets extra’s toe te voegen aan de toegewijde verzorging. Iets dat niet uit de ter beschikking staande financiële middelen gedekt kan worden.

Samenstelling van het bestuur en beloningsbeleid:

Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Dhr. H. Junggeburt                     voorzitter

Dhr. F. Kolk                                1ste penningmeester

Dhr. A. van der Velde                 2de penningmeester

Mw. M. van Weegen                   secretaris