Toekomstige ontwikkeling zorgzwaarte

Met ingang van 1 januari 2024 geeft het Centrale Indicatie Orgaan in opdracht van het Zorgkantoor geen indicaties met een Zorgzwaartepakket 4 (ZZP) meer af. Een ZZP 4 indicatie wordt gegeven aan mensen die lichte geheugenproblematiek ervaren. Dit betekent concreet voor de Zandzee dat ouderen die voor 1 januari met een ZZP 4 op onze wachtlijst staan nog wel in aanmerking komen voor een verhuizing naar de Zandzee en iedereen die daarna komt, niet meer.

Ouderen met een lichtere mate van dementie worden conform het overheidsbeleid verwacht langer, zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Dit heeft tot gevolg dat we nu al zien dat er relatief meer bewoners in de Zandzee wonen met een zwaardere zorgvraag. Deze toename ervaren we direct in de zorg. Daarom zullen we onze bezetting en openstelling van de huiskamer aanpassen aan de toenemende behoefte naar ondersteuning in structuur en begeleiding. Op termijn willen we op elke verdieping een huiskamer hebben waar gedurende de dag en avond een huiskamerbegeleider samen met de bewoners de dag invulling geeft. Er wordt samen ontbeten, geluncht en mogelijk ook de warme maaltijd genuttigd. Het is aan de bewoner of zij graag in de huiskamer warm eten of naar het restaurant gaan.

Deze plannen staan momenteel nog in de kinderschoenen en we houden u op de hoogte.

Naast de uitbreiding in huiskamers hebben we de uren uitgebreid van de regieverpleegkundige Jokeline Steenvoorden en zullen we op korte termijn een psycholoog  Ouderenzorg krijgen die op een vast wekelijks dagdeel in de Zandzee consult heeft. Dit omdat we met de toename in geheugenproblematiek ook vaker veranderingen in gedrag zien dat soms complex kan zijn of lastig te begrijpen. Een gezondheidszorg psycholoog helpt samen met de sociaal agoog om dit gedrag in kaart te brengen en geeft adviezen aan het team in de omgang met die bewoners.