Steun De Zandzee

De Stichting Vrienden van De Zandzee zet zich in om het leven van de bewoners net iets aangenamer te maken. 

Voor álle bewoners van De Zandzee geldt,dat welzijn en prettig wonen worden bevorderd als er óók ruimte is voor afleiding en ontspanning. Met bijvoorbeeld regelmatig een concert, aanschaffen van een Belevenis Tafel, organiseren van gezellige zomerdagen of een uitje met de (rolstoel)bus.

Steunt u de Vrienden?

Extra Vrienden zijn natuurlijk altijd van harte welkom. U kunt de Vrienden van De Zandzee steunen door middel van een eenmalige of periodieke donatie. De stichting heeft een ANBI verklaring van de belastingdienst, wat inhoudt dat er geen belasting over uw gift betaald hoeft te worden. Zo komt elke euro ten goede aan de bewoners van De Zandzee. Meer informatie over de Vrienden van De Zandzee leest u in onderstaande brochure en nieuwsbrief.
 

Financiële ondersteuningsmogelijkheden

Hieronder kunt u een machtigingsformulier naar keuze downloaden. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u naar het hierop vermelde adres sturen. Wij regelen dan verder alles voor u.

Meteen doneren?
Dat kan op rekeningnummer NL78 ABNA 0451 4441 40 t.n.v. Stichting Vrienden van De Zandzee in Bussum.

Voordelig Schenken? 
Wilt u de Vrienden van De Zandzee enkele jaren achter elkaar steunen? Dan adviseren wij een periodieke schenkingsovereenkomst af te sluiten. Deze manier van doneren is namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. 

Lees hier meer over schenken met belastingvoordeel.

Nalatenschap
De Vrienden van De Zandzee gedenken in een nalatenschap is een mooie en zeer gewaardeerde manier om ons werk ook in de toekomst mogelijk te maken.

Onze afdeling fondsenwerving informeert u graag over de mogelijkheden van een periodieke schenkingsovereenkomst of nalatenschap. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (035) 6 924 093. E-mail: fondsenwerving@vivium.nl