Gegevens ANBI

Naam: Stichting Vrienden van De Zandzee

RSIN: 807635686

Contactgegevens
Stichting Vrienden van De Zandzee
Iepenlaan 354
1406 RG Bussum
Telefoon:        (035) 6 924 093
Email:             fondsenwerving@vivium.nl
Banknummer: NL78 ABNA 0451 4441 40

Doelstelling
De stichting heeft als doel inkomsten te verwerven en zorg te dragen voor een goede besteding hiervan, welke het welzijn van de cliënten van zorgcentrum De Zandzee in Bussum veraangenamen. Het gaat erom iets extra’s toe te voegen aan de toegewijde verzorging. Iets dat niet uit de ter beschikking staande financiële middelen gedekt kan worden.

Samenstelling van het bestuur en beloningsbeleid:

Dhr. Ch. Robert

- voorzitter

Mw. A.M. de Brauwer-Calis

- penningmeester/ secretaris

Dhr. E. F. Drost

- bestuurslid

Mw. T. Holtman 

- bestuurslid

Mw. E. van den Berg

- bestuurslid

Dhr. L.P. Verkerk

- bestuurslid

Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.