Stichting Vrienden van De Bolder

Stichting Vrienden van De Bolder zet zich in om het leven van de bewoners nét iets aangenamer te maken.

Voor álle bewoners in De Bolder geldt,dat welzijn en prettig wonen worden bevorderd als er óók ruimte is voor afleiding en ontspanning. Met bijvoorbeeld regelmatig een concert, filmvoorstelling of uitje met de (rolstoel)bus.

De Vrienden steunen

Met hulp van De Vrienden van De Bolder zijn er weer verschillende activiteiten en projecten gerealiseerd. In onderstaande nieuwsbrief leest u hier meer over.

  

Helpt u ook mee?

Extra Vrienden zijn natuurlijk altijd van harte welkom. U kunt de Vrienden van De Bolder steunen door middel van een eenmalige of periodieke donatie. De stichting heeft een ANBI verklaring van de belastingdienst wat inhoudt dat er geen belasting over de gift betaald hoeft te worden. Zo komt elke euro ten goede aan de bewoners van De Bolder. In de brochure kunt u alle informatie vinden over het schenken aan de Vrienden van De Bolder. 

Machtigingsformulier

Hieronder kunt u een machtigingsformulier naar keuze downloaden.Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u naar het hierop vermelde adres sturen en wij regelen dan verder alles voor u.

Meteen doneren?

Dat kan op bankrekeningnummer NL19 RABO 0329 9371 62 t.n.v. Stichting Vrienden van De Bolder in Huizen.

Voordelig Schenken?

Wilt u de Vrienden van De Bolder enkele jaren achter elkaar steunen? Dan adviseren wij een periodieke schenkingsovereenkomst af te sluiten. Deze manier van doneren is namelijk volledig aftrekbaar van de belasting.

Lees hier meer over schenken met belastingvoordeel.

Nalatenschap

De Vrienden van De Bolder gedenken in een nalatenschap is een mooie en zeer gewaardeerde manier om ons werk ook in de toekomst mogelijk te maken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het werk van de Stichting Vrienden van De Bolder en de mogelijkheid om hier aan bij te dragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling fondsenwerving, via tel.nr (035) 6 924 093 of E-mail: fondsenwerving@vivium.nl