Disclaimer

Disclaimer

 

Het samenstellen van de teksten op de website van Vivium Zorggroep gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie.

 

Vivium Zorggroep of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

 

Op de website van Vivium Zorggroep staan links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van Vivium Zorggroep vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van Vivium Zorggroep geen enkele invloed. Vivium Zorggroep of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

 

Veiligheid en privacy

Alle gegevens van persoonlijke aard die u, de gebruiker, aan ons verstrekt worden door de medewerkers van Vivium Zorggroep met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid  behandeld. Aangezien via het internet niet te allen tijde veilig informatie verstuurd kan worden, aanvaarden Vivium Zorggroep en haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

 

Herzien van informatie

Vivium Zorggroep behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de website van Vivium Zorggroep verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's bij de gebruiker ligt.


Huizen, juli 2011

Vivium Zorggroep

Postbus 406

1270 AK Huizen

 

 

Vivium Zorggroep is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41194729.