Eerstelijns verblijf in Naarderheem

Wat is eerstelijnsverblijf?

Vanwege uw kwetsbare gezondheid en medische klachten heeft u tijdelijk, op elk moment beschikbare, zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat u na een eerdere behandeling in het ziekenhuis toch verder moet herstellen. Uw huisarts of specialist heeft u daarom u een verwijzing gegeven voor eerstelijnsverblijf hoog complex´ in Naarderheem, het geriatrisch revalidatiecentrum van Vivium Zorggroep.

Welke zorg krijg ik in Naarderheem?

De zorg die u van ons krijgt is erop gericht dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt. Daarbij is het vooral belangrijk dat u tijd en ruimte krijgt om te herstellen. De specialist ouderengeneeskunde is hierbij verantwoordelijk voor de medische zorg. Daarnaast krijgt u dagelijkse verzorging en verpleging en zo nodig behandeling. Dit is afhankelijk van de doelen in uw persoonlijke behandelplan.

Waarom krijgen andere cliënten méér therapie?

Eerstelijns verblijf is niet hetzelfde als revalidatiezorg. De meeste cliënten die vanuit het ziekenhuis in Naarderheem komen, bijvoorbeeld na een knie- of heupoperatie of een CVA (beroerte), zijn hier voor intensieve, kortdurende revalidatie. Als cliënt Eerstelijnsverblijf bent u in Naarderheem omdat u tijd nodig heeft om te herstellen. Behandeling wordt hierbij indien nodig aanvullend ingezet maar is minder noodzakelijk dan voor revalidatie cliënten. Het hangt dus af van uw behandelplan hoe u programma er uit ziet. De behandelaren en het zorgteam van Naarderheem kunnen u uiteraard helpen bij het maken van een eigen oefenprogramma waarbij u gebruik kunt maken van onze oefenruimte en apparatuur.

Kan ik toch méér therapie krijgen?

Een specialist ouderengeneeskunde van Naarderheem onderzoekt vóór opname welke zorg en therapie nodig zijn. Zo kan op tijd worden bepaald of u misschien méér behandeling nodig heeft dan binnen eerstelijnsverblijf kan worden geboden. En als pas tijdens uw verblijf blijkt dat u toch meer therapie nodig heeft, dan krijgt u hiervoor mogelijk een nieuwe verwijzing.

Hoe lang kan ik blijven?

Naarderheem biedt, zo lang als nodig, de zorg en verpleging die door de specialist ouderengeneeskunde in uw behandelplan is vastgelegd. Zodra u in staat bent om weer veilig, eventueel met thuiszorg, zelfstandig te functioneren keert u terug naar huis.

Waar verblijf ik in Naarderheem? 

Tijdens uw verblijf logeert u in een één- of tweepersoonskamer en krijgt u bijvoorbeeld hulp bij het wassen en aankleden en persoonlijke verzorging. U kunt zelfstandig gebruik maken van de fitness- en revalidatieapparatuur op de afdeling, een uitgebreid activiteitenaanbod en van ons restaurant waar ambachtelijke maaltijden worden bereid. Voor een overzicht van onze voorzieningen verwijzen we u graag naar de Infowijzer Naarderheem, een brochure die u ontvangt bij opname.

Zijn er kosten?

Uw verblijf in Naarderheem wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, wel wordt mogelijk uw eigen risico in rekening gebracht. Alleen voor sommige activiteiten waar u gebruik van wilt maken wordt door Naarderheem een kleine vergoeding gevraagd. Bijvoorbeeld voor een concert of film.