Gegevens ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Gegevens ANBI

Naam: Stichting Vrienden van Hogewey 

RSIN: 808915319

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Hogewey

Heemraadweg 1

1382 GV Weesp

Telefoon:        (035) 6 924 093

Email:             fondsenwerving@vivium.nl

Banknummer: NL37 RABO 0343 1354 34

Doelstelling

De stichting heeft als doel inkomsten te verwerven die ten goede komen aan het welzijn van de bewoners van De Hogeweyk in Weesp. Het gaat erom iets extra’s toe te voegen aan de toegewijde verzorging. Iets dat niet uit de ter beschikking staande financiële middelen gedekt kan worden.

Samenstelling van het bestuur en beloningsbeleid:

Mevr. M.M. Kemper     - voorzitter
Mevr. G. Zevering        - bestuurslid en 2de voorzitter
Dhr. H. van de Berg     - penningmeester
Dhr. J. van Capelle      - bestuurslid en 2de penningmeester
Dhr. A. van Bergen      - secretaris
 

Alle functies zijn onbezoldigd.