Wekelijkse nieuwsbrief

Het is voor ons allemaal een onzekere en moeilijke tijd, waarin u helaas niet op bezoek kunt komen bij uw naaste. Uiteraard begrijpen we dat u wel graag op de hoogte blijft van wat er in de woningen gebeurt.

We krijgen hartverwarmende attenties en er ontstaan diverse prachtige initiatieven die we graag met u willen delen. Daarom sturen we de komende periode wekelijks een nieuwsbrief naar u, met korte updates en foto’s over activiteiten en gebeurtenissen in De Hogeweyk en Oversingel PG.

We merken dat niet alleen u, als eerste contactpersoon, maar ook andere familieleden en naasten van de bewoners geïnteresseerd zijn in het wel en wee van de bewoners. We ontvangen dan ook meer telefoontjes van familieleden en naasten, die vragen hebben. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk, maar vraagt soms ook veel tijd van onze zorgcollega’s. Helaas mogen wij in verband met de privacywetgeving alleen aan u als eerste contactpersoon informatie verstrekken. Wij willen u daarom vragen om, waar van toepassing, deze nieuwsbrief ook naar andere familieleden en naasten door te sturen, om ze zo op de hoogte te houden. En, waar mogelijk, eventuele vragen te beantwoorden. We wensen u alvast veel leesplezier!