22 sept. 2018: markt voor Moldavië

Naarderheem ondersteunt vergeten ouderen van Straseni

Een positieve bijdrage leveren aan de vaak erbarmelijke leefomstandigheden van ouderen in Moldavië? Breng de boeken, platen, cd’s en dvd’s waar u zelf niet meer naar omkijkt naar Naarderheem. Op zaterdag 22 september organiseert het zorg- en revalidatiecentrum (Amersfoortsestraatweg 1, Naarden) tussen 11.00 en 15.00 uur een markt waarvan de opbrengst rechtstreeks naar dagcentrum Sunrise in de stad Straseni gaat.

In Nederland wordt de ondersteuning aan ouderencentra in Moldavië gecoördineerd door Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM). Een van de oprichters, Basjan Dane (rechts op de foto), vertelt over de achtergronden van de stichting en waarom haar werk in Moldavië zo belangrijk is.

Waar liggen de wortels van Stichting Ouderenzorg Moldavië?

“Een leidster van het kinderdagverblijf waar onze kinderen op zaten vertelde op een dag dat ze naar Moldavië ging om daar een ontwikkelingsproject op te zetten. Mijn vrouw Annet is toen als eerste aan de slag gegaan om dat project financieel te ondersteunen door het organiseren van fancy fairs en concerten. Vanja, de leidster van het kinderdagverblijf, heeft toen in Moldavië samen met een jongerenorganisatie de projecten opgezet. De plaats Straseni is gekozen omdat het gemeentebestuur van deze stad een terrein en een aantal vervallen gebouwen gratis beschikbaar stelde. Vanja heeft samen met mij Naarderheem bezocht en na een gesprek met directeur Marco Wisse is de samenwerking met het zorgcentrum ontstaan.”

Wat doet de stichting precies?

“SOM organiseert in Nederland geld en vrijwilligers om de projecten in Moldavië te ondersteunen. De projecten worden uitgevoerd door Neoumanist. Dit is een non-gouvernementele organisatie in Moldavië die de kwaliteit van leven van de meest kwetsbare groepen in dat land wil verbeteren. Bijvoorbeeld door mensen van basisbehoeften te voorzien zoals maaltijden en medische zorg. Zij werkt hierbij samen met SOM en indirect ook met Naarderheem. Er zijn in de loop der jaren regelmatig medewerkers van het revalidatiecentrum als vrijwilliger naar Moldavië geweest om kennis te delen met de zorgverleners aldaar.”

Wat zijn de grootste uitdagingen als het gaat om het verbeteren van de ouderenzorg in Moldavië?

“Waar ik zelf altijd weer van onder de indruk ben is de wijze waarop zij daar hun werk doen in de erbarmelijke omstandigheden waarin zij mensen treffen. Respectvol, geduldig, kordaat en liefdevol. Want de uitdagingen zijn heel divers. Er is grote behoefte aan meer kennis en deskundigheid omdat de cliënten van de dagcentra vaak met allerlei verschillende aandoeningen kampen. Er is ook behoefte aan middelen voor dagbesteding voor ouderen. Naarderheem kijkt momenteel hoe zij hier ook op afstand aan kan bijdragen via internet. Sommige uitdagingen zijn overigens vergelijkbaar met die van zorgorganisaties in Nederland. Hoe overtuig je cliënten er bijvoorbeeld van dat het belangrijk is om in beweging te blijven en om de eigen gezondheid en welzijn in het oog te houden? En ook burnouts van zorgpersoneel zijn een probleem dat regelmatig voorkomt. In Nederland is de uitdaging vooral om langdurige betrokkenheid te vinden voor de projecten. Veel mensen willen best een keer een gift doen aan een doel waarvan ze kunnen zien dat het geld goed besteed wordt. Maar er is ieder jaar weer geld nodig, ook voor minder ‘sexy’ zaken als wasmiddel voor de wasserette, zeep voor het badhuis, salaris voor de kokkin enz.”

Foto: Erwin Frensen

Kun je een voorbeeld geven van een succesverhaal mbt SOM?

“Eerlijk gezegd vind ik het grootste succesverhaal dat we toch ieder jaar weer in staat zijn om voor zoveel ouderen het verschil te maken zodat zij een menswaardige oude dag kunnen hebben. Voor zo’n 350 bejaarden vormen de projecten daar een ondersteuning in een anders ellendig bestaan.” 

Wordt er ook geprobeerd de projecten zo zelfstandig mogelijk te laten draaien?

“Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat Moldavië zelf voor haar ouderen gaat zorgen. Maar zo ver is het helaas nog lang niet. Het geld ontbreekt daarvoor in dat land. Het vergt een lange adem. Vandaar ook dat we zo blij zijn met de langdurige betrokkenheid van het Naarderheem.“

Zijn er signalen dat het de goede kant op gaat?

“Jaarlijks worden de projecten bezocht door tientallen vrijwilligers die zeer enthousiast zijn over het werk wat daar wordt gedaan. Op het terrein staan nu ook vakantiehuisjes die worden verhuurd aan toeristen en vrijwilligers. Dit levert directe inkomsten op. Ook het grootste deel van het verpleegtehuis is zelfstandig omdat de ouderenplaatsen betaald worden door de kinderen van de ouderen die in het buitenland wonen en werken of een goed salaris hebben.”

Ben je zelf regelmatig in Moldavië? En zie je dan vooruitgang ten opzichte van eerdere jaren?

“Ja ik bezoek Moldavië jaarlijks. Op de projecten is veel vooruitgang en de omvang van de projecten is erg gegroeid sinds de start. Moldavië zelf gaat ook vooruit, maar er is nog steeds een onderliggend probleem dat Moldavië erg afhankelijk is van werkgelegenheid in het buitenland. Anderhalf miljoen van de ruim vier miljoen Moldaviërs werkt in het buitenland! Dit heeft een ontwrichtende impact op de samenleving waarvan onder andere ouderen de dupe zijn. Maar op andere praktisch vlakken is er zeker voorruitgang. Moest je 15 jaar geleden nog echt geld halen in een lange wachtrij bij een bank, nu zijn er pinautomaten genoeg…

Meer informatie: 

Basjan Dane - basjan.dane@ouderenzorgmoldavie.nl www.ouderenzorgmoldavie.nl

Zusterband Naarderheem met dagcentrum in Moldavië

Sinds een flink aantal jaar heeft Naarderheem een zusterband met dagcentrum Sunrise, een organisatie voor ouderenzorg in Moldavië. In dit land leeft nog 80% van de bevolking onder de armoedegrens. 

Vanuit het dagcentrum worden de meest kwetsbare ouderen hier een warme maaltijd, was- en badgelegenheid, enige medische zorg en een sociale ontmoetingsplaats geboden. Daarnaast wordt aan 20 ouderen dag- en nachtzorg verleend. Een aantal medewerkers van Naarderheem zetten zich hiervoor belangeloos in. Zo worden er regelmatig markten georganiseerd om geld in te zamelen.

Donaties zijn altijd van harte welkom (zie ook www.ouderenzorgmoldavie.nl). U kunt ook tweedehands spullen doneren.

Meer informatie: Eveline Hes,  e.hes@vivium.nl.

Tel. (receptie Naarderheem):  (035) 695 44 11.