Nieuwsbrief De Vesting Naarderheem 19 december 2019