Pioniers in de revalidatiezorg krijgen diploma - opleiding GRZ verzorgende 27 september weer van start

Op 25 juni kregen de eerste 20 afgestudeerden het branche-erkende diploma ‘Verzorgende in de Geriatrische Revalidatiezorg’. Vivium Naarderheem feliciteert de harde werkers van harte! Er zijn vele redenen om in september ook te starten met de opleiding tot Verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg.

Bijvoorbeeld: workshops volgen door deskundigen uit Naarderheem aan de hand van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Kennis en ervaring uitwisselen met studenten/collega’s van andere zorginstellingen. En last but not least: voorbereid zijn op de toekomst van de geriatrische revalidatiezorg. Want zorgverzekeraars schroeven hun eisen aan GRZ instellingen elk jaar verder op.

Ook tot de pioniers in de zorg behoren? Kom dan naar de informatiebijeenkomst in Naarderheem op 2 juli 2018, 14.00 - 16.00 uur. Kijk ook op https://www.vivium.nl/opleidinggrzverzorgende