Onze visie op leren

Naarderheem wil elke medewerker en student/stagiair actief ondersteunen om zich te ontwikkelen op zijn/haar vakgebied. Voorwaarde is dat de medewerker bereid en gemotiveerd is om te leren en zich te ontwikkelen. Hierbij hebben we aandacht voor de verschillen in de manieren waarop mensen leren.

In Naarderheem ligt de nadruk hierbij op praktijk-gericht leren. Dan pas krijgt kennis echt betekenis. Dit komt sterk naar voren in het programma 'Leven Lang Leren'. Hierbij wordt projectmatig gewerkt en zijn bij elk project altijd meerdere vakgebieden betrokken. Alle medewerkers van Naarderheem, van de fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist tot de kok en de schoonmaker, zijn voor cliënten immers van belang voor een prettig verblijf en optimale revalidatie.

Ook wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn een belangrijk onderdeel van Leren & Ontwikkelen bij Naarderheem. Sinds 2013 maakt Naarderheem deel uit van Stichting Topcare dat ten doel heeft het wetenschappelijk onderzoek in de geriatrische revalidatiezorg te stimuleren en nieuwe inzichten actief te delen.