Steun ons

De Stichting Vrienden van Thuiszorg zet zich in om het leven van de cliënten net iets aangenamer te maken. Een dagje uit, een korte vakantie, extra spelmateriaal, extra service, de mogelijkheid lotgenoten te ontmoeten, etc. Dankzij bijdragen van particulieren kunnen deze extra voorzieningen worden gefinancierd. Wensen van cliënten zijn altijd het uitgangspunt.

Steunt u de Vrienden?

Extra Vrienden zijn natuurlijk altijd van harte welkom. U kunt de Vrienden van Vivium Thuiszorg steunen door middel van een eenmalige of periodieke donatie. De stichting heeft een ANBI verklaring van de belastingdienst, wat inhoudt dat er geen belasting over uw gift betaald hoeft te worden. Zo komt elke euro ten goede aan de Stichting. Meer informatie over de Vrienden van Thuiszorg leest u in onderstaande brochure en nieuwsbrief.

Financiële ondersteuningsmogelijkheden

Met onderstaande machtigingsformulieren kunt u heel eenvoudig een bijdrage aan de Stichting Vrienden van Thuiszorg regelen. Stuur het compleet ingevulde formulier naar het hierop vermelde adres en wij regelen verder alles voor u. 

Meteen doneren?
Dat kan op bankrekeningnummer NL89 RABO 0300 4390 75 t.n.v. Stichting Vrienden van Vivium Thuiszorg in Huizen.

Schenkingen
Overweegt u de Vrienden van Vivium Thuiszorg enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijk. Periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. De schenking moet, voor minimaal vijf jaar, vastgelegd worden in een periodieke schenkingsovereenkomst. Lees hier meer over schenken met belastingvoordeel.

Nalatenschap
De Vrienden gedenken in een nalatenschap is een uitstekende manier om het werk van de Vrienden ook in de toekomst te blijven ondersteunen. Via uw bijdrage nú, helpt u mee aan onze activiteiten voor later!

Onze afdeling fondsenwerving informeert u graag over de mogelijkheden van een periodieke schenkingsovereenkomst of nalatenschap. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (035) 6 924 924.