Swen de Vries

Swen de Vries

Van 9 januari tot 6 maart 2019 exposeert met 13 van zijn “herbelevings”- gedichten in de Heempleingang Swen de Vries Robles.

Over Swen

Goedendag, mijn naam is Swen de Vries Robles en mij is de eer ten deel gevallen, 12  gedichten (met bijbehorende illustraties) aan u te mogen tentoonspreiden. Waarbij mijn belevingswereld centraal staat, vanuit mijn dubbelrol als fysiotherapeut annex ervaringsdeskundige.

In 1999 doorliep ik immers in het Naarderheem mijn stage als fysiotherapeut-in-wording, om in 2008 per ambulance weer terug te keren, per brancard en volledig buiten bewustzijn. Pas in Januari 2009 zou ik ontwaken, onder het toeziend oog van het voltallig personeel - verplaatste ik mij in eerste instantie met mijn “ijzeren benen” (koosnaampje voor de rolstoel)                                                                                                                                            

Dankzij mijn voormalige collega’s en zovelen hier, die mij met hun ziel en zaligheid hebben bijgestaan, staat het Naarderheem in mijn geheugen gegrift- als een warm bad. Vandaar ook dat ik in 2009 mij hier voorgoed vestigde in DE FLANK, op een steenworp afstand van mijn “ oude stekkie”- waar ik voor de tweede maal het levenslicht mocht aanschouwen.

Opnieuw dankzij mijn geachte collega’s leerde ik mijn benenwagen weer in gang te zetten en als vanouds stormde ik door de gangen van dit oord, en nog altijd is de warmte voelbaar, niet slechts de klinische hand. Aangezien ik reeds op jeugdige leeftijd werd geconfronteerd met mijn eigen vergankelijkheid, heeft dit mij geïnspireerd en aangezet tot het schrijven van gedichten- met als onderliggend thema: BEWUSTZIJN. Dan beschreven vanuit mijn persoonlijke ervaring- waarbij het bewustzijn als zodanig onvergankelijk is en het lichaam zodoende bestaat dankzij dit bewust-zijn. Dat het lijf meer is dan slechts een object en alhoewel ik als fysiotherapeut leerde het lijf als object te beschouwen, toch bleek meer dan ooit dat mind over matter het stuwende principe is en was, achter mijn herstel. Nooit of te nimmer zag ik mijzelf als minderwaardig, of als de optelsom van mijn beperkingen. Ik heb dankzij deze ervaring mijzelf opnieuw uit mogen en kunnen vinden en ik heb geleerd om te leven vanuit mijn eigen authenticiteit.

Via mijn gedichten en bijbehorende illustraties tracht ik dit aan u  kenbaar te maken, en toon ik graag mijn dankbaarheid naar het Naarderheem toe, want dit is mijn tweede huis geworden en mijn zogeheten wedergeboorte voltrok zich binnen deze muren.

SWEN