Stichting Vrienden van Torendael

Stichting Vrienden van Torendael zet zich in om het leven van de bewoners van Torendael nét iets aangenamer te maken.

Voor álle bewoners van Torendael geldt, dat welzijn en prettig wonen worden bevorderd als er óók ruimte is voor afleiding en ontspanning. Met bijvoorbeeld regelmatig een concert, filmvoorstelling of uitje met de (rolstoel)bus.

Helpt u ook mee?

Extra Vrienden zijn natuurlijk altijd van harte welkom. U kunt de Vrienden van Torendael steunen door middel van een donatie. Donaties aan de Stichting komen altijd ten goede aan de bewoners van Torendael.

Het banknummer van de stichting is 
NL12 INGB 0696 1017 77

Hieronder kunt u een machtigingsformulier naar keuze downloaden. Stuur het compleet ingevulde formulier naar het hierop vermelde adres en wij regelen verder alles voor u.

Schenkingen

Overweegt u de Vrienden van Torendael enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijk. Periodieke giften zijn namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. De schenking moet, voor minimaal vijf jaar, vastgelegd worden in een periodieke schenkingsovereenkomst.
Lees hier meer over schenken met belastingvoordeel

Nalatenschap

De Vrienden gedenken in een nalatenschap is een uitstekende manier om het werk van de Vrienden ook in de toekomst te blijven ondersteunen. Via uw bijdrage nú, helpt u mee aan onze activiteiten voor later! 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het werk van de Stichting Vrienden van Torendael en de mogelijkheid om hier aan bij te dragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling fondsenwerving, via tel.nr (035) 6 924 093 of e-mail fondsenwerving@vivium.nl