Verbouwing Vivium De Hogeweyk

De Hogeweyk wordt uitgebreid met vier nieuwe woningen. Op deze pagina informeren we u over de voortgang. 

Waarom gaan we uitbreiden?

Er is veel interesse in de bijzondere woonomgeving van Vivium De Hogeweyk, en dit merken we uiteraard ook aan onze wachtlijst. Met de realisatie van vier extra woningen kunnen we beter tegemoet komen aan deze groeiende vraag. Hiernaast wordt Vivium (net als andere zorggroepen) verplicht om het aantal tweepersoonskamers uit te faseren, en in de toekomst uitsluitend eenpersoonskamers aan te bieden. Dit sluit ook beter aan bij de wensen van familie.
Gedurende deze bouwactiviteiten is het welzijn en welbevinden van de bewoners voor ons het belangrijkste uitgangspunt. We zullen er dan ook alles aan doen om onrust en hinder voor hen én omwonenden tot een minimum te beperken. We hebben overigens uit eerdere ervaringen geleerd dat een verbouwing ook voor positieve reuring en afleiding kan zorgen voor de bewoners!

Planning onder voorbehoud

Onderstaande updates en planningen zijn altijd onder voorbehoud. Onder invloed van het weer of andere onvoorziene omstandigheden, kan het zijn dat de planning op het laatste moment moet worden herzien.

Update 11 januari 2018

Vanwege de verbouwing is het niet mogelijk om fietsen binnen De Hogeweyk te stallen. Men wordt verzocht fietsen neer te zetten in de fietsenrekken rechts van de hoofdingang.

Update 6 december

Aanstaande vrijdag (8 december) wordt vanwege bouwwerkzaamheden de stroom tijdelijk uitgeschakeld. We houden er rekening mee dat dit vrijdag tussen 10.00 en uiterlijk 14.00 uur zal plaatsvinden, de verwachting is dat dit korter is. Er kan deze ochtend helaas geen gebruik worden gemaakt van de liften, de receptie blijft wel gewoon telefonisch bereikbaar. We doen ons uiterste best om het ongemak zoveel mogelijk te beperken voor bewoners en bezoekers.

Update 4 december 2017

Deze week (week 49) worden de loopbruggen aangebracht en worden er hekken geplaatst door middel van hijswerkzaamheden. Hierdoor is niet de volledige wijk toegankelijk. De looprichting wordt door middel van pijlen aangegeven.

Update 14 november

Volgende week (week 47) zullen er sloop- en boorwerkzaamheden plaatsvinden bij woning 13 en 16, waarbij geluidsoverlast kan optreden.

De week erop (week 48) is er mogelijk nog uitloop van de sloop- en boorwerkzaamheden en zal begonnen worden met hijsen en boren boven woning 16. Hierbij zal op dinsdag, woensdag en donderdag weer geluidsoverlast kunnen ontstaan.
Uiteraard wordt weer geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken.

Update 24 oktober 2017

Deze week (week 43) wordt er een start gemaakt met de opzet van de tweede nieuwe woning. Daarvoor zullen hijswerkzaamheden plaatsvinden.
Volgende week (week 44) zullen er boor- en sloopwerkzaamheden plaatsvinden, uiteraard onder voorbehoud van weersomstandigheden.
Wij doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperkten.

Update 13 oktober 2017

Volgende week (week 42) vinden er bij woning 11 en deels op woning 12 boor- en hijswerkzaamheden plaats, waardoor er vooral op maandag 16 oktober geluidsoverlast kan optreden.

Update 3 oktober 2017

Morgen en overmorgen zijn er zoals gemeld hijswerkzaamheden. Deze starten om 7.00 uur en gaan door tot uiterlijk 20.00 uur. Gedurende de hijswerkzaamheden kan er geen gebruik gemaakt worden van de normale uitgangen bij Vijverpark. Er zijn alternatieve uitgangen aan de zijkant van de betreffende woningen. Deze uitgangen worden ook met bordjes aangeduid zodat iedereen goed kan zien wat de tijdelijke deur is van de woning. Volgende week zijn er ook weer regelmatig hijswerkzaamheden met de alternatieve ingangen. Wanneer dit precies plaatsvindt, is afhankelijk van het weer. We houden u via deze website op de hoogte.

Update 28 september 2017

Vanaf maandag 2 t/m vrijdag 6 oktober worden er hijswerkzaamheden verricht.

Gedurende de hijswerkzaamheden kan er geen gebruik gemaakt worden van de normale uitgangen bij Vijverpark. Er zijn alternatieve uitgangen aan de zijkant van de betreffende woningen. Deze uitgangen worden ook met bordjes aangeduid zodat iedereen goed kan zien wat de tijdelijke deur is van de woning.

Update 21 september 2017

De komende dagen zullen er nog wat boorwerkzaamheden zijn, maar de hakwerkzaamheden vallen gelukkig mee en verlopen heel voorspoedig. Hierdoor hoeven de bewoners minder dagen overdag naar het cafe te gaan. Dit is uiteraard goed nieuws!

De planning is nu: op woensdag 27 september en donderdag 28 september verblijft Verlengde Boulevard 11 nog in het cafe. De week daarna kan iedereen gewoon in de woning blijven.

Update 18 september 2017 - deel 2

  • Deze week worden ook de steigers bij Verlengde Boulevard 11 geplaatst.
  • Verwacht wordt dat vanaf 28 september de bewoners van woning 11 overdag in het Grand Cafe verblijven ivm geluidsoverlast. Dat zal zijn op 28/29 september en 4,5 en 6 oktober.

Update 18 september 2017

Wijziging planning werkzaamheden:
In verband met de slechte weersvoorspellingen van maandag 18 september, is besloten om de planning met één dag op te schuiven.

De aangekondigde werkzaamheden vinden nu plaats van woensdag 20 september t/m donderdag 28 september.
Zie onderstaande update van 14 september jl. voor inhoudelijke informatie over de werkzaamheden.

Update 14 september 2017

Vanaf dinsdag 19 september t/m woensdag 27 september worden er boor- en hijswerkzaamheden verricht, waardoor er geluidsoverlast is.

Gedurende de hijswerkzaamheden kan er geen gebruik gemaakt worden van de normale uitgangen. Er zijn alternatieve uitgangen aan de zijkant van de betreffende woningen. Dit zijn:
- Vijverpark 13 en Boulevard 14; tijdelijke uitgang aan de kant van de korte Steeg
- Vijverpark 16 en Boulevard 15; tijdelijke uitgang aan de kant van het Theaterplein
Deze uitgangen worden ook met bordjes aangeduid zodat iedereen goed kan zien wat de tijdelijke deur is van de woning.

Om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken, is er besloten dat zij gedurende deze periode naar het café in De Hogeweyk gaan om de dag door te brengen. Om dit gezellig te laten verlopen én iets extra’s te bieden aan de bewoners, organiseert het Uitbureau deze dagen diverse activiteiten.

Update 7 september 2017

Volgende week worden de steigers geplaats bij woning 14 en woning 15. Hiervoor zullen boorwerkzaamheden in het dak plaatvinden die enige overlast kunnen veroorzaken. De voordeur van de woningen kan gewoon gebruikt worden en de ramen kunnen ook open indien gewenst.