Verbouwing Vivium De Hogeweyk

De Hogeweyk wordt uitgebreid met 18 nieuwe slaapkamers. Op deze pagina informeren we u over de voortgang. 

Update oktober 2021

De bouwwerkzaamheden voor het realiseren van een extra slaapkamer bij 18 bestaande woningen zijn inmiddels alweer een paar weken aan de gang. We werken hierbij gefaseerd, met steeds een aantal woningen die verbouwd worden in blokken van ongeveer 8 weken per woning. De totale bouwactiviteiten zullen naar verwachting in het voorjaar van 2022 zijn afgerond. We geven u graag een korte verbouwingsupdate. 

Logeerchalet
De bewoners en het team van Oosthoek 2 verblijven alweer een tijdje in het logeerchalet. Met de tijdelijke verhuizing naar het logeerchalet vermijden we de grote verbouwingsoverlast in de eigen woning, maar blijft wel het grootste gedeelte van de woning, inclusief het vaste zorgteam bij elkaar.
We vinden het belangrijk om de groep zoveel mogelijk samen te houden, op deze manier blijft de omgeving herkenbaar, dit geeft houvast en vertrouwen. De tijdelijke verhuizing naar het logeerchalet ging onder zorgvuldige begeleiding door onze sociaal agogen en is gelukkig voorspoedig verlopen. Natuurlijk is dit wennen voor de bewoners en medewerkers. Het is toch anders dan ‘thuis’, maar inmiddels hebben zowel de bewoners als het team aardig hun draai gevonden in de logeerwoning. 
Zoals u ook op de foto’s kunt zien is het ruime chalet van alle gemakken voorzien en heeft het een directe verbinding met de rest van de wijk. 

Bouwacitviteiten
Ook in de overige woningen waar gebouwd wordt lijken bewoners en medewerkers gelukkig niet al te veel last te hebben, sterker nog, sommigen bewoners genieten van alle bouwactiviteiten en reuring.

Een compliment ook voor de bouwers, deze zijn uiterst correct en werken erg netjes. Ze starten met de grote werkzaamheden die veel geluid maken pas na 9 uur, om zo de bewoners een rustige start te gunnen. Ook aan het einde van de werkdag wordt alles weer netjes achtergelaten.

Een verbouwing brengt natuurlijk altijd onrust met zich mee, dat kunnen we helaas niet helemaal voorkomen, onze excuses voor het ongemak. We doen er gezamenlijk alles aan om de hinder voor alle betrokkenen tot een minimum te beperken.

Waarom gaan we uitbreiden?

Wachtlijsten, een groeiende vraag en de wijze waarop we dit kunnen realiseren vormen de aanleiding voor deze verdere uitbreiding. Door de toenemende vergrijzing zal de vraag naar verpleeghuiszorg in de regio de komende jaren sterk toenemen. Er is veel interesse in de bijzondere woonomgeving van Vivium De Hogeweyk en dit merken we uiteraard ook aan onze wachtlijst. Met de realisatie van extra woningen kunnen we beter tegemoet komen aan deze groeiende vraag. Tegelijkertijd staan landelijk de zorgkosten onder druk en heeft de zorgsector helaas te kampen met structurele tekorten aan geschoold zorgpersoneel. Om aan deze maatschappelijke vraag te kunnen blijven voldoen, binnen een financieel gezonde zorgonderneming én met de juiste personele bezetting, is de uitbreiding van een extra slaapkamer bij de bestaande woningen dan ook noodzakelijk. Met deze uitbreiding kunnen we blijven voldoen aan de groeiende vraag, de beste zorg blijven leveren én investeringen blijven doen in het welzijn en activiteiten voor de bewoners.

Hoe beperken we de onrust voor bewoners?

Gedurende deze bouwactiviteiten is het welzijn en welbevinden van de bewoners voor ons het belangrijkste uitgangspunt. We zullen er dan ook alles aan doen om onrust en hinder voor hen tot een minimum te beperken. Voorbeelden van maatregelen die kunnen worden genomen:

  • Wanneer de bouwactiviteiten in de directe woonomgeving van een bewoner plaatsvinden, zullen wij waar wenselijk alternatieven aanbieden in de vorm van bijvoorbeeld tijdelijke verhuizing binnen de woning of naar een ‘logeerchalet’, de organisatie van dagactiviteiten, excursies, etc.
  • In het geval van tijdelijke verhuizing naar het logeerchalet zal de hele woning verhuizen, inclusief het team, zodat de omgeving zoveel mogelijk herkenbaar blijft.
  • De maatregelen rondom de verbouwing worden afgestemd in nauw overleg met het multidisciplinair team (met hierin artsen, psychologen, praktijkverpleegkundige, sociaal agogen en evt. wijkmanager en EVV’er). Zij kijken mee en geven advies.
  • Met het bouwpersoneel zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent bijvoorbeeld het veilig opbergen van gereedschappen en het vrijhouden van vluchtwegen. Zij hebben ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden in een zorginstelling.
  • Het volledige bouwpersoneel krijgt vooraf een cursus hoe om te gaan met mensen met dementie.
  • Bouwactiviteiten die geluidsoverlast veroorzaken mogen pas na 9.00 uur plaatsvinden, i.v.m. het slaapritme van de bewoners.

Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen ontkomen we er helaas niet aan dat een verbouwing zorgt voor ongemak en onrust. We doen in ieder geval met ons hele team ons uiterste best om deze overlast voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken. We hebben overigens uit eerdere ervaringen ook geleerd dat een verbouwing ook voor positieve ‘reuring’ en afleiding kan zorgen voor sommige bewoners!