Steun Torenhof

De Stichting Vrienden van Torenhof zet zich in om het leven van de bewoners net iets aangenamer te maken.

Voor álle bewoners inTorenhof geldt,dat welzijn en prettig wonen worden bevorderd als er óók ruimte is voor afleiding en ontspanning. Met bijvoorbeeld regelmatig een concert, filmvoorstelling of uitje met de (rolstoel)bus.

Steunt u de Vrienden?

Extra Vrienden zijn natuurlijk altijd van harte welkom. U kunt de Vrienden van Torenhof steunen door middel van een eenmalige of periodieke donatie. De stichting heeft een ANBI verklaring van de belastingdienst, wat inhoudt dat er geen belasting over uw gift betaald hoeft te worden. Zo komt elke euro ten goede aan de bewoners van Torenhof. Meer informatie over de Vrienden van Torenhof leest u in onderstaande brochure.
 

Meteen doneren?
Dat kan op rekeningnummer NL72 ABNA 0551 6104 25, t.n.v. Stichting Vrienden van Torenhof te Blaricum.

Voordelig Schenken? 
Wilt u de Vrienden van Torenhof enkele jaren achter elkaar steunen? Dan adviseren wij een periodieke schenkingsovereenkomst af te sluiten. Deze manier van doneren is namelijk volledig aftrekbaar van de belasting.

 Lees hier meer over schenken met belastingvoordeel.

Nalatenschap
De Vrienden van Torenhof gedenken in een nalatenschap is een mooie en zeer gewaardeerde manier om ons werk ook in de toekomst mogelijk te maken.


Onze afdeling fondsenwerving informeert u graag over de mogelijkheden van een periodieke schenkingsovereenkomst of nalatenschap. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (035) 6 924 093. E-mail: fondsenwerving@vivium.nl