Steun ons

In Naarderheem verblijven en wonen mensen met verschillende zorgbehoeften. De revalidatiezorg heeft als doel dat cliënten snel weer hun vertrouwde leven thuis kunnen oppakken. De dementiezorg in de Vesting, waar cliënten permanent wonen, is erop gericht dat zij in een vertrouwde, huiselijke sfeer kunnen verblijven en zo veel mogelijk hun eigen keuzes kunnen blijven maken.

Voor álle cliënten in Naarderheem geldt dat herstel, welzijn en prettig wonen worden bevorderd als er óók ruimte is voor afleiding en ontspanning. Met bijvoorbeeld regelmatig een concert, een uitje met de (rolstoel)bus of het opknappen van De Bechstein Vleugel. Dankzij onze donateurs kon de renovatie gefinancierd worden. 

Om dit soort activiteiten te kunnen realiseren is uw ondersteuning onmisbaar! Wilt u een bijdrage leveren? Steun dan de Stichting Vrienden van Naarderheem door eenmalige of periodieke donatie. De stichting heeft een ANBI verklaring van de belastingdienst, wat inhoudt dat er geen belasting over uw gift betaald hoeft te worden. Zo komt elke euro ten goede aan de bewoners.

Bekijk hieronder ook de brochure en nieuwsbrief van De Vrienden van Naarderheem.

Financiële ondersteuningsmogelijkheden

Met onderstaand machtigingsformulier kunt u heel eenvoudig een bijdrage aan de Stichting Vrienden van Naarderheem regelen. Stuur het compleet ingevulde formulier naar het hierop vermelde adres en wij regelen verder alles voor u.

Voordelig Schenken?

Wilt u de Vrienden van Naarderheem enkele jaren achter elkaar steunen? Dan adviseren wij een periodieke schenkingsovereenkomst af te sluiten. Deze manier van doneren is namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. 

Lees hier meer over schenken met belastingvoordeel

Meteen doneren?

Dat kan op bankrekeningnummer NL43 RABO 0343 7822 19 t.n.v. Stichting Vrienden van Naarderheem in Naarden.

Nalatenschap

De Vrienden van Naarderheem gedenken in een nalatenschap is een mooie en zeer gewaardeerde manier om ons werk ook in de toekomst mogelijk te maken. Onze afdeling fondsenwerving informeert u graag over de mogelijkheden van een periodieke schenkingsovereenkomst of nalatenschap.

E-mail: fondsenwerving@vivium.nl