Gegevens ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling)

Kengegevens

Naam: Stichting Vrienden van Naarderheem

RSIN: 802205458

Contactgegevens: Stichting Vrienden van Naarderheem, Amersfoortsestraatweg 1, 1411 HB Naarden.

Telefoon: (035) 6 924 093 / E-mail: fondsenwerving@vivium.nl

Banknummer: NL43 RABO 0343 7822 19

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Vrienden van Naarderheem  is onder meer ‘het bevorderen van de mogelijkheden tot verbetering van het leefmilieu in Naarderheem’. Het gaat er dus om iets extra’s toe te voegen aan de toegewijde verzorging in Naarderheem. Iets dat niet uit de ter beschikking staande financiële middelen gedekt kan worden.

Samenstelling bestuur en beloningsbeleid

Dhr. H. Albers - voorzitter

Dhr. P. van Rossum - secretaris

Dhr. F.H.Th.M. van Vugt - 1e penningmeester

Dhr. P. van Rossum -  2e penningmeester

Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.