Rechten en plichten

Leveringsvoorwaarden

Als u bij Vivium zorg of diensten afneemt, sluiten wij een dienstverleningsovereenkomst met u af. De leveringsvoorwaarden vormen één geheel met de dienstverleningsovereenkomst. In de leveringsvoorwaarden zijn de rechten en plichten van de cliënt en van de zorgaanbieder beschreven.

Leveringsvoorwaarden WLZ

Algemene voorwaarden zorg zonder verblijf

Algemene voorwaarden zorg met verblijf

WLZ-kompas

Als u vragen heeft over welke zorg onder de verzekerde WLZ-zorg valt, of welke extra betalingen een zorgaanbieder in rekening mag brengen, kunt u dit opzoeken in het WLZ-kompas op de website van het Zorginstituut Nederland.

ZvW-kompas

Als u vragen heeft over welke zorg onder de Zorgverzekeringswet valt kunt u dit opzoeken in het ZvW-kompas op de website van het Zorginstituut Nederland.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen met een Wlz-indicatie hebben recht op cliëntondersteuning. Cliënten binnen de Wlz kunnen bij vragen over het regelen en invulling geven aan hun zorgvraag hulp krijgen van een cliëntondersteuner. U kunt hierover lezen in de brochure Clientondersteuning.