eGRZnet

Nederland vergrijst. Dit betekent dat we met hetzelfde aantal, of minder mensen, voor meer kwetsbare ouderen zullen moeten zorgen, ook binnen de GRZ. Dit vraagt om een andere inrichting van de zorg.

We proberen al geruime tijd de polikliniek goed neer te zetten en een traject aan te bieden na ontslag. Veel cliënten ervaren de stap naar huis namelijk als groot. Vervoer en belastbaarheid spelen vaak een negatieve rol bij het meerdere keren per week naar de revalidatie instelling terug komen. Toch willen we onze revalidanten een professioneel, multidisciplinair revalidatieprogramma aanbieden, juist wanneer zij weer in hun eigen omgeving zijn. Dit heet ‘ambulante revalidatie’, oftewel revalidatie in de thuissituatie.

eGRZnet is een project van 3 jaar waarvoor we een SET (Stimulering EHealth Thuis) subsidie hebben gekregen (2020-2023). We willen kijken of het inzetten van de eHealth toepassingen Hipper en beeldbellen ondersteunt bij leveren van zorg op afstand; ambulante revalidatie waardoor revalidanten in hun eigen omgeving ondersteund worden bij het behalen van hun revalidatiedoelen.

Evaluatie 2020

In het eerste projectjaar heeft de situatie rondom het coronavirus ervoor gezorgd dat geplande activiteiten op een andere manier zijn uitgevoerd. De fysieke bijeenkomsten zijn vervangen door virtuele bijeenkomsten. Mogelijk heeft het corona virus juist ook bijgedragen aan het creëren van draagvlak omdat we op zoek moesten naar manieren om zorg op afstand te leveren.

Doel bereikt

Het eerste half jaar stond vooral in het teken van medewerkers informeren, meenemen, draagvlak creëren en voorbereidende werkzaamheden. Het doel was om het eerste jaar met 20 cliënten te gaan oefenen met Hipper en beeldbellen na ontslag en dat is gelukt! Tijdens het tweede half jaar werden cliënten geïncludeerd voor het ambulante traject op Naarderheem, Transitorium en Flevoburen.

De cliënten en behandelaren werd aan het eind van het traject gevraagd hun ervaring te delen zodat we daar van kunnen leren voor de volgende fase waarin we meer cliënten gaan includeren. Opvallend hierbij is dat Hipper goed ingezet wordt, maar het beeldbellen achterblijft.

Manager Behandelzaken en Specialist ouderengeneeskunde, Ellen Vreeburg, in de media over eGRZnet: Omroep Flevoland - Gemist - Pilot bij Flevoburen in Almere 

Meer informatie & vragen

Voor meer informatie over eGRZnet kunt u terecht bij kwaliteitsadviseur Wineke Snel via w.snel@vivium.nl.

Terug naar het jaarverslag overzicht