Gegevens ANBI Naarderheem

Naam: Stichting Vrienden van Naarderheem

RSIN: 802205458

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Naarderheem,
Amersfoortsestraatweg 1, 1411 HB Naarden.

Telefoon:        (035) 6 924 093
E-mail:            fondsenwerving@vivium.nl
Banknummer: NL43 RABO 0343 7822 19

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Vrienden van Naarderheem is onder meer ‘het bevorderen van het leefmilieu van de bewoners van Naarderheem’. Het gaat er dus om iets extra’s toe te voegen aan de toegewijde verzorging in Naarderheem. Iets dat niet uit de ter beschikking staande financiële middelen gedekt kan worden.

Samenstelling bestuur en beloningsbeleid

Dhr. H. Albers

voorzitter

Dhr. P. van Rossum 

secretaris en 2e penningmeester

Dhr. F.H.Th.M. van Vugt

1e penningmeester


Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.