Nieuw(bouw) Naarderheem

Verwacht in 2026

Op dit moment is de sloop van huidig Naarderheem in volle gang. Het nieuwbouwproject van ons revalidatiecentrum is erop gericht om een moderne, gastvrije en stimulerende omgeving te creëren waar niet alleen persoonlijke zorg wordt geboden, maar er ook wordt ingespeeld op de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg. Zo duurzaam mogelijk, waarbij de nieuwste technieken worden toegepast.

 

Het nieuwbouwproject, bestaande uit drie kubussen en zes bouwlagen, beschikt over meer dan 150 werkplekken en biedt plaats aan 220 cliënten (in plaats van 160). Cliënten krijgen allemaal een eigen kamer met eigen sanitair. De kamers worden zo ingericht dat 'rooming-in' mogelijk is. Dit betekent dat een partner of mantelzorger kan overnachten in de woning en intensief bij het proces betrokken kan blijven wat een positief effect heeft op een sneller herstel en daardoor kortere opnameduur. In het kader van duurzaamheid richten we de algemene ruimten zo in dat ze voor verschillende soorten activiteiten gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld overdag voor revalidatie en ’s avonds voor een culturele of sportieve activiteit voor een heel andere doelgroep. Op die manier wordt Naarderheem ook een plek waar inwoners uit de omgeving elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast komt er meer ruimte voor behandel-intensieve-zorg voor mensen met dementie of cliënten die langdurige zorg nodig hebben vanwege chronisch lichamelijke beperkingen. Middels bovengenoemde voorbeelden wordt er op ontwikkelingen ingespeeld; op een zo duurzaam mogelijke manier. 

Om het gebouw heen komt een (gezamenlijk) park. Op de plek van de zusterflat en de polikliniek moet woningbouw komen.

De verwachting is dat het nieuwe Naarderheem in 2026 klaar is.

Heeft u een inhoudelijke vraag omtrent de (ver)bouw(ing)? Stuur dan een mail naar nieuwbouwnh@vivium.nl.

Voor vragen over publicaties kunt u contact opnemen met prencommunicatie@vivium.nl.