Schenken met belastingvoordeel

Vivium Zorggroep fiscaal voordelig steunen

Misschien steunt u de Vrienden van Vivium Zorggroep al regelmatig of hebt u plannen om dit te doen voor een periode van minimaal vijf jaar. Dan kan het voordeliger zijn om uw schenking vast te leggen in een overeenkomst 'periodieke gift'. Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar.

Eisen periodieke schenkingen

Vivium Zorggroep en haar vriendenstichtingen zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Dat maakt het mogelijk om ons onder bepaalde voorwaarden voordeliger structureel te steunen. De fiscus betaalt dan een groot deel van uw gift terug. De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen:

  • De schenker maakt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks (ongeveer) eenzelfde bedrag over aan dezelfde organisatie. Vanuit het goede doel mag daar geen enkele prestatie tegenover staan. (Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel).
  • De schenker moet minstens 18 jaar zijn.
  • Als de schenker is getrouwd of geregistreerd partnerschap heeft, is bijna altijd toestemming van de partner vereist.

Benodigde formulieren

Door een wetswijziging per 1 januari 2014 is het niet meer nodig om voor een periodieke schenking een notariële akte op te maken. Het is voldoende om onderstaande formulieren in te vullen, uit te printen en op te sturen naar:

Vivium Zorggroep
Afdeling Fondsenwerving
Antwoordnummer 535
1270 VB HUIZEN

U ontvangt een kopie van de overeenkomst van ons terug. Deze heeft u nodig bij uw belastingaangifte.

Overeenkomst periodieke gift in geld

Betalingsvolmacht periodieke gift in geld

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over periodiek schenken?
Neem dan contact op met de afdeling fondsenwerving via telefoonnummer (035) 6 924 093 of stuur een e-mail naar fondsenwerving@vivium.nl. We helpen u graag.