Gegevens ANBI

Naam: Stichting gezamenlijke Vrienden Vivium Zorggroep

RSIN: 808524586

Contactgegevens

Stichting gezamenlijke Vrienden Vivium Zorggroep

Postbus 406, 1270 AK Huizen

Telefoon: (035) 6 924 093 

E-mail: fondsenwerving@vivium.nl

IBAN-nummer: NL89 RABO 0300 4390 75

Doelstelling

De stichting heeft als doel om in de meest uitgebreide zin van het woord steun te verlenen aan zorg aan huis. Dat betekent het ondersteunen van mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg en extra steun nodig hebben. Iets dat niet uit de ter beschikking staande financiële middelen gedekt kan worden.

Samenstelling van het bestuur en beloningsbeleid:

Bart Horseling voorzitter
Liesbeth Lemckert 1e penningmeester
Nico Seure 2e penningmeester
Joop van Wijngaarden secretaris
Rob Christoffel bestuurslid 

Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.