Gegevens ANBI Vrienden van Vivium

Naam: Stichting Gezamenlijke Vrienden Vivium Zorggroep

RSIN: 808524586

Contactgegevens
Stichting Gezamenlijke Vrienden Vivium Zorggroep
Postbus 406, 1270 AK Huizen

Telefoon:        (035) 6 924 093
Email:             fondsenwerving@vivium.nl
Banknummer: NL89 RABO 0300 4390 75

Doelstelling
De stichting heeft als doel inkomsten te verwerven voor het welzijn van cliënten van Vivium Zorggroep. Het gaat erom iets extra’s toe te voegen aan de toegewijde verzorging. Iets dat niet uit de ter beschikking staande financiële middelen gedekt kan worden.

Samenstelling van het bestuur en beloningsbeleid

Bart Horseling

voorzitter

René de Fouw

1e penningmeester

Nico Seure

2e penningmeester

Joop van Wijngaarden

secretaris

Rob Christoffel

lid 

Reina van der Wal

lid


Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.