GRZ symposium 2018

'Een treinreis door de GRZ, samenwerken voor de snelste en prettigste weg naar huis'

Vivium Naarderheem bedankt alle deelnemers aan het GRZ symposium ‘Een treinreis door de GRZ’ op vrijdag 8 juni voor hun aanwezigheid en enthousiaste deelname.

Op deze pagina vindt u de plenaire presentaties en samenvattingen van de discussietafels. Deze worden de komende weken aangevuld. Deelnemers ontvangen hierover per mail bericht.

Thema 2018

Tijdens de lezingen en discussietafels was de ‘reis’ die GRZ cliënten maken het uitgangspunt. Hoe kan een cliënt, zo mogelijk, zijn/haar revalidatie voorbereiden? Hoe zijn de transities vanuit ziekenhuis en naar huis geregeld? Welke rol speelt de triage hierin? Welke revalidatiepaden zijn er eigenlijk? Hoe kan de reis (het revalidatieproces) zo prettig mogelijk verlopen? En hoe ziet de toekomst van ambulante zorg eruit?

Terugkoppeling symposium 8 juni 2018

Hoofdsprekers

Evaluatie

Vivium Naarderheem is erg benieuwd naar uw ervaringen en feedback. Heeft u een paar minuten de tijd om de evaluatie over het GRZ symposium in te vullen?