Wat doet de ergotherapeut?

Uw ergotherapeut richt zich bijvoorbeeld op uw:

  • zelfredzaamheid (douchen, aan- en uitkleden, eten, koken, huishouden, mobiliteit enz.);
  • behoefte aan ontspanning (hobby’s, sport);
  • behoefte aan zingeving (vrijwilligerswerk, studie, werk).

Na de kennismaking onderzoekt uw ergotherapeut eerst wat uw mogelijkheden, beperkingen en behoeften zijn. Een huisbezoek is onderdeel van dit onderzoek. Daarna stelt zij samen met u een plan van aanpak op. Hierin staan de doelen omschreven die u met behulp van ergotherapie wilt bereiken. De ergotherapie richt zich dan bijvoorbeeld op: 

  • Het leren omgaan met lichamelijke en psychische beperkingen;
  • advies over hulpmiddelen en aanpassingen en hiermee leren omgaan;
  • advies en instructie aan mantelzorgers.

De behandelingen vinden meestal bij u thuis plaats. Dit is immers de plaats waar u uw dagelijkse activiteiten uitvoert. Hier kunnen we de activiteit en de omgeving het beste op elkaar afstemmen.

Wat doet de ergotherapeut?

Ergotherapie voor ouderen

Hoge kwaliteit therapie

Gespecialiseerde Parkinsonbehandeling

Ergotherapie bij chronische aandoeningen

Ergotherapie voor mantelzorgers

Individuele werkplekadvisering

Verwijsformulier huisarts