Kenmerken van dementie

Het gaat meestal om een geleidelijke achteruitgang, waarbij steeds meer gedragsveranderingen gaan opvallen. Over het algemeen zie je dit terug in achteruitgang van het geheugen en veranderingen in gedrag en stemming.

1. Achteruitgang van het geheugen

Vergeetachtigheid is één van de meest opvallende kenmerken. Hiernaast zijn er ook problemen mogelijk op allerlei andere vlakken, zoals bijvoorbeeld:

 • Moeite met taal, problemen om goed uit de woorden te komen en om taal te begrijpen.
 • Steeds meer moeite om bepaalde personen, voorwerpen, geluiden of geuren te herkennen.
 • Problemen met het uitvoeren van alledaagse handelingen, zoals bijvoorbeeld aan- of uitkleden.
 • Moeite om plannen te maken en doelgericht te handelen, problemen op te lossen.

2. Veranderingen in gedrag

Ook valt het vaak op dat er geleidelijk aan steeds meer veranderingen in het gedrag ontstaan. Een aantal veel voorkomende veranderingen die opvallen zijn bijvoorbeeld:

 • Agressie; mensen die voorheen vrijwel nooit agressief waren, kunnen steeds vaker agressief of achterdochtig overkomen. 
 • Onrust; bijvoorbeeld trommelen met de vingers, rondlopen, niet rustig kunnen zitten. Ook ’s nachts onrustig zijn en veel uit bed komen komt vaak voor. 
 • Spullen verstoppen en verzamelen 
 • Vervagen van fatsoensnormen, mensen gaan bijvoorbeeld schelden, of maken steeds vaker ongepaste opmerkingen in gezelschap (ontremd gedrag en decorumverlies).

3. Veranderingen in stemming

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Stemmingswisselingen
 • Somberheid/depressie
 • Angst