Vormen van dementie

Dementie is feitelijk een verzamelnaam voor wel 50 verschillende ziektebeelden. De meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer, maar ook Vasculaire dementie, Frontotemporale dementie en Lewy Body dementie zijn bekende verschijningsvormen. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende ziektebeelden?

Ziekte van Alzheimer

Alzheimer is de bekendste oorzaak van dementie en komt ook het vaakst voor. Gemiddeld is ongeveer 60 tot 70% van de nieuwe gevallen van dementie de ziekte van Alzheimer.

Kenmerken Alzheimer:

 • Het begint langzaam, de achteruitgang gaat geleidelijk
 • Vaak merk je als eerste dat iemand vergeetachtig wordt
 • Later volgen er ook andere kenmerken zoals problemen met de taal, de waarneming, het handelen en de uitvoerende handelingen
 • Mensen hebben vaak zelf niet door dat er iets mis is

Vasculaire dementie

Vasculaire dementie is een gevolg van problemen met de bloedvaten in de hersenen. Het hersenweefsel krijgt bijvoorbeeld te weinig zuurstofrijk bloed, of er ontstaan juist bloedingen door teveel druk op de bloedvaten.

Kenmerken Vasculaire dementie:

 • Er is een aanwijsbaar beginĀ 
 • De achteruitgang gaat in sprongen, het verloop is vaak niet geleidelijk
 • Problemen zijn moeilijk te voorspellen
 • Wisselend functioneren, er zijn goede en slechte dagen
 • Mensen realiseren zich vaak zelf ook dat er iets mis is

Frontotemporale dementie

Deze vorm van dementie ontstaat door beschadigingen in de voorste delen van de hersenen (de frontaalkwab). Deze gebieden hebben een belangrijke taak in de sturing van ons gedrag, hierdoor is een verandering in het gedrag dan ook vaak het eerste kenmerk dat opvalt.

Kenmerken Frontotemporale dementie:

 • Mensen veranderen vooral in hun gedragĀ 
 • Dit kan leiden tot omgangsproblemen
 • In eerste instantie zijn er nog geen problemen met het geheugen

Lewy body dementie

Deze vorm van dementie is niet altijd makkelijk te herkennen, de mate van de klachten kan namelijk van dag tot dag wisselen en het toont hiernaast veel overeenkomsten met de ziekte van Parkinson. Lewy body dementie ontstaat door zenuwcellen met afwijkingen in de hersenschors.

Kenmerken Lewy body dementie:

 • Het zien van waanbeelden /visuele hallucinaties
 • Problemen met de concentratie en de aandacht
 • Parkinsonachtige verschijnselen, zoals bijvoorbeeld beven, stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen
 • Het ziektebeeld en de mate van verwarring kan van dag tot dag wisselen