Producten en diensten overzicht

Wilt u weten waarvoor uw clienten bij ons terecht kunnen en waar?
De Zorgkaart voor verwijzers geeft u hiervan een duidelijk overzicht.

Advies, behandeling en consultatie

Het Vivium ABC biedt advies, Behandeling en Consultatie voor kwetsbare ouderen (en hun naasten) met een complexe problematiek. Het Vivium ABC werkt multidisciplinair, zowel binnen als buiten Vivium en kan door verwijzers en cliënten worden ingeschakeld.

verwijshulp.nl

Verwijshulp.nl biedt u dagelijks een actueel overzicht van onze beschikbare plaatsen voor tijdelijk verblijf of wonen met zorg:

 • overzicht van beschikbare plaatsen bij Vivium Zorggroep
 • filter op specialisme (bijvoorbeeld crisisplaatsen of palliatieve zorg)
 • zoek op locatie en postcode
 • log in om voorkeurslocaties op te geven

TTV is er om u te ondersteunen!

Om meer specialistische zorg thuis te verrichten bestaat het team Technisch Thuiszorg Verpleegkundigen (TTV).

Dit team met verpleegkundigen van Amaris en Vivium heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van complexe verpleegtechnische handelingen.

Het team TTV is er voor zorgcollega’s uit de wijk en op locatie, voor ziekenhuizen, HAP en huisartsen. Het team werkt samen met Tergooi.

Sinds 3 jaar verricht ons team Technisch Thuiszorg Verpleegkundigen (TTV) de complexe verpleegkundige handelingen. Wij ontlasten u graag en leveren 7 dagen per week zorg tussen 7.00-23.00 uur.

 Waarvoor kunt u het TTV-team inschakelen?

U kunt ons o.a. inschakelen bij de volgende handelingen:

 • Morfine/Midazolam toedienen door middel van een pomp. (pomp en medicatie op voorraad)
  • Katheterzorg inclusief bladderscan
  • Verzorgen en verwisselen van sondes 
  • Toedienen IV en SC medicatie/vocht
  • Stoma zorg 
  • Bloedsuiker controle en evt. toedienen insuline 
  • Drainzorg 
  • VAC pomp 
  • PICC en MIDD lijn 
  • Acute wondzorg 

 Nadat het team TTV is ingevlogen, draagt zij indien mogelijk de zorg, zo spoedig mogelijk, dan wel uiterlijk na drie dagen, over aan een regulier wijkteam.

 Hoe kunt u het team TTV bereiken?

Het team TTV is bereikbaar van 7.00-23.00 uur op telefoonnummer 085-8883686 en per mail ttv@amaris.nl.

Spoedconsultatie en spoedopnames

We helpen u graag met spoedconsultatie en spoedopnames en het aanvragen van een indicatie hiervoor.

Kortdurende, somatische opnames

Op de locaties Godelinde, Johanneshove en Oversingel kunnen uw cliënten terecht voor kortdurend verblijf (niet spoed). Dit wordt gefinancierd vanuit de WLZ. Onze klantadviseurs helpen u graag bij het aanvragen van de indicatie.

Zorgmail

Steeds meer patiënt- en cliëntgegevens komen digitaal beschikbaar. Het uitwisselen van deze gegevens tussen zorgverleners moet veilig kunnen gebeuren. 

In het kader van verscherpte wetgeving rond privacy mogen zorgorganisaties, zoals Vivium Zorggroep, de gegevens van cliënten alleen maar delen via brief (vanwege briefgeheim) of een beveiligde e-mailverbinding. 

Vivium Zorggroep maakt hiervoor gebruik van Zorgmail. Dit biedt ons als zorgorganisatie de mogelijkheid om op een beveiligde manier cliënt-informatie te delen met verwijzers die ook over zorgmail beschikken. Vivium streeft telkens naar verbeteringen op dit gebied. Onlangs hebben we zorgmail gekoppeld aan het ECD. Hierdoor is het voor zorgmedewerkers mogelijk op een veilige en snelle manier veranderingen in de medische status van een cliënt te delen met de eigen huisarts. 

Er zijn hiervoor twee e-mailadressen beschikbaar:

- voor cliënten van revalidatiezorg: viviumzorggroepnaarderheem@zorgmail.nl

- voor overige cliënten (waaronder Wachtlijstbeheer Casemanagement Dementie): viviumzorggroepklantadvies@zorgmail.nl

Heeft u nog vragen hierover, neemt u dan contact op met de zorgmedewerker van uw cliënt.

Als dat niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met één van onze klantadviseurs: 035 – 6 924 400.