Vivium ABC dienstverlening verwijzers

Hoe verwijst u naar Vivium?

U kunt in de meeste gevallen verwijzen naar Vivium via Zorgdomein.com. Dit is gratis, gemakkelijk, snel, veilig en volledig online.

Voor verwijzing naar het Vivium ABC - Consult specialist ouderengeneeskunde: selecteer Medisch specialistische zorg en dan Specialisme ouderengeneeskunde: Klik hier voor de directe link

Collegiaal consult

De huisarts pleegt overleg met een specialist ouderengeneeskunde van het Vivium ABC. Dit kan plaatsvinden in de huisartsenpraktijk of telefonisch. De huisarts kan zijn gedachtes toetsen of spiegelen en gebruik maken van de expertise van de SO, bijvoorbeeld op het gebied van medicatie en vrijheidsbeperkende maatregelen. De huisarts blijft zelf verantwoordelijk voor de geneeskundige zorg en behandeling van de patiënt.

Meekijkconsult

De huisarts en de specialist ouderengeneeskunde zien de patiënt gezamenlijk tijdens een consult of huisbezoek. Afhankelijk van de bevindingen stelt de specialist een diagnose en geeft advies aan de huisarts. Dat kan gaan om uiteenlopende zaken, zoals cognitie en gedrag, vallen en immobiliteit, decubitus en wondzorg. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor het advies, maakt een verslag en koppelt het mondeling terug aan de huisarts. De huisarts blijft zelf verantwoordelijk voor de geneeskundige zorg en behandeling van de patiënt.

Geriatrisch assessment

Er vindt onderzoek plaats naar voeding, looppatroon, valrisico, cognitie, stemming, gedrag, zorgbehoefte, continentie, sociaal netwerk en participatie in de samenleving. Uitgevoerd door een Specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige en GZ-psycholoog. Desgewenst worden paramedici ingeschakeld. Op grond van de analyse wordt een zorgbehandelplan opgesteld dat wordt besproken met de patient/vertegenwoordiger en met de betrokken wijkverpleegkundige en huisarts. De huisarts blijft zelf verantwoordelijk voor de geneeskundige zorg en behandeling van de patiënt. Het zorgbehandelplan wordt na een afgesproken termijn multidisciplinair geëvalueerd en bijgesteld. Met de patiënt en vertegenwoordiger worden afspraken gemaakt rondom advance care-planning.

Daarnaast is ook een Geriatrisch assessment mogelijk met tijdelijke uitvoering en regie op het behandelplan door de SO (met of zonder ANW-bereikbaarheid). De huisarts en specialist ouderengeneeskunde spreken hierbij af dat de SO de uitvoering en regie op het zorgbehandelplan tijdelijk op zich neemt. Het zorgbehandelplan wordt na een afgesproken termijn multidisciplinair geëvalueerd en bijgesteld. Met de patiënt en vertegenwoordiger worden afspraken gemaakt rondom advance care-planning.