Vrijwilligersbeleid

  • Vrijwilligerswerk wordt verricht door personen die onverplicht en onbetaald in organisatorisch verband die diensten uitvoeren, die door de organisatie c.q. de doelgroep worden gewenst en die aansluiten bij de mogelijkheden en interesse van de vrijwilliger.
  • Heeft de organisatie passend vrijwilligerswerk voor u en sluit dit aan bij uw mogelijkheden en interesse, dan sluit u een vrijwilligersovereenkomst met Vivium Zorggroep. Hierin staan de rechten en verplichtingen van de vrijwilliger en de organisatie verwoord.
  • Vrijwilligerswerk is geen vrijblijvende zaak. De vrijwilliger conformeert zich aan afspraken, doelstellingen en visie van de organisatie.
  • De vrijwilligers werken onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht.
  • Vrijwilligerswerk kan het beroepsmatige werk aanvullen, verrijken en verbreden. In principe worden er geen professionele handelingen overgenomen.
  • Voor vrijwilligerswerk is geen specifieke opleiding vereist.
  • De begeleiding van de vrijwilliger is aangepast aan de persoonlijke behoefte van de vrijwilliger.
  • Als vrijwilliger bij Vivium Zorggroep wordt voor u een ongevallenverzekering afgesloten.
  • Vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding; de belastingdienst stelt hier bepaalde voorwaarden aan.
  • De vrijwilligerscoördinator is het vaste aanspreekpunt voor de vrijwilliger. De vrijwilligerscoördinator zorgt voor het inwerken en begeleiden van de vrijwilliger.