De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten

De cliëntenraad van Torendael bestaat uit een vertegenwoordigers van cliënten. Samen vormen zij een onafhankelijke en zelfstandig commissie die de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners behartigt. Regelmatig is er overleg van het dagelijks bestuur met de directie over de diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over het wonen, de zorg, de maaltijden, veiligheid, maatschappelijke bijstand, gezondheid en ontspanningsactiviteiten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over medezeggenschap in de zorg en over de bevoegdheden van de cliëntenraad? Klik dan hier

Contact

Heeft u op- of aanmerkingen over de zorg- of dienstverlening binnen Torendael? Dan nodigen wij u uit daarover contact met ons op te nemen.

U kunt met ons in contact komen op onderstaande manieren:
Vivium Torendael
t.a.v. Cliëntenraad
Veluwelaan 21
1079 PX Amsterdam
Tel. 020 570 1601
clientenraad@vivium.nl

De cliëntenraad is bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer (020) 5 461 601.

Lokale Cliëntenraad

De Lokale Cliëntenraad bestaat uit:

  • bewoners van de etages
  • vertegenwoordigers namens de cliënten van de PG-groepswoningen
  • eventueel een adviseur aangesteld door de Cliëntenraad
  • een voorzitter aangesteld door of gekozen uit leden van de Cliëntenraad

De LCR vergadert maandelijks en bespreekt met de manager Zorg en Wonen de onderwerpen zorg, wonen en welzijn van de cliënten in huis.

Leden van de Cliëntenraad Torendael

  • Dhr. F. van Rooijen (voorzitter extern)
  • Mw. A. Rekers (bewoners 1e etage)
  • Dhr. A. Schreutelkamp 
  • Mw. A. de Winkel (bewoners 3e etage)
  • Mw. M. Hameleers 
  • Mw. J. Laghuwitz (bewoners 6e etage)