De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten

De cliëntenraad van Torendael bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten. Samen vormen zij een onafhankelijke en zelfstandige commissie die de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners behartigt. De LCR vergadert elke twee maanden en bespreekt met de manager Zorg en Wonen de onderwerpen zorg, wonen en welzijn van de cliënten in huis.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over medezeggenschap in de zorg en over de bevoegdheden van de cliëntenraad? Klik dan hier

Contact

Heeft u op- of aanmerkingen over de zorg- of dienstverlening binnen Torendael? Dan nodigen wij u uit daarover contact met ons op te nemen.

U kunt met ons in contact komen op onderstaande manieren:
Vivium Torendael
t.a.v. Cliëntenraad
Veluwelaan 21
1079 PX Amsterdam
Tel: 020 5 461 600
email:  Torendael@vivium.nl

De cliëntenraad is bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer (020) 5 461 602

Lokale Cliëntenraad

De Lokale Cliëntenraad bestaat uit:

  • vertegenwoordigers namens de cliënten van de PG-groepswoningen
  • een vrijwilliger namens de vrijwilligers 
  • een voorzitter aangesteld door of gekozen uit leden van de Cliëntenraad.

Leden van de Cliëntenraad Torendael

  • Maria Kroon (voorzitter)

  • Marianne Kemmerling (lid)
  • Joke Sturm (lid namens de vrijwilligers)