Even voorstellen.. Archief

Mijn naam is Laurien Mostert, 43 jaar en werk sinds maart 2016 als sociaal-agoog in Torendael, Amsterdam. Na de middelbare school ben ik Sociaal Pedagogische Hulpverlening gaan studeren, waarbij ik al meteen wist dat mijn hart bij ouderen lag. Na deze studie heb ik in de psychiatrie en daarna in verschillende verpleeghuizen gewerkt, op psychogeriatrische afdelingen. Wat een prachtig en dankbaar werk!

Na ruim vijftien jaar op de werkvloer te hebben gestaan als verzorgende en daarna zorg coördinator, was ik toe aan een nieuwe uitdaging en zag ik de vacature voor sociaal-agoog. Een geweldig leuke, gevarieerde functie, waarin ik mijn zorgervaring enorm goed kan gebruiken. In deze functie werk ik nauw samen met mijn collega agoog Noraly en met de psycholoog Miryam. Samen vormen wij het gedragsteam, waarin we op verschillende manieren te maken hebben met de bewoners, familie en verzorgend personeel.

Onze hoofdtaak is het ondersteunen van verzorgend personeel in het omgaan met complex gedrag dat vaak gepaard gaat met dementie. Dit doen we door middel van coaching on the job, het schrijven van benaderingsplannen, observaties en gesprekken. Familieleden zijn voor ons enorm belangrijk, omdat zij de bewoner door en door kennen en we van hen informatie kunnen krijgen over hoe we zo goed mogelijk kunnen voldoen aan de wensen van de bewoner.

Ik heb in de afgelopen jaren al heel wat levensverhalen op papier gezet met de eerste contactpersonen, en dat blijf ik doen, omdat we het belangrijk vinden de bewoner zo goed mogelijk te leren kennen. Verder geven we workshops over onbegrepen gedrag, voor personeelsleden en leerlingen. In de nabije toekomst zullen we familieavonden organiseren met een bepaald thema, waar familie geïnformeerd wordt over onderwerpen die samenhangen met dementie.

Mantelzorgers kunnen het hele proces vanaf de diagnose dementie tot en met de opname en verblijf van hun naaste als moeilijk en ook belastend ervaren. Hierin kunnen wij een ondersteunende rol bieden. Bij de multidisciplinaire overleggen, die u als eerste contactpersoon tweemaal per jaar heeft, zijn wij standaard aanwezig, omdat het mentale welzijn bij iedereen belangrijk is. Ook voeren we gesprekken met bewoners, ter ondersteuning op psychisch gebied.

Sinds kort leggen we structureel huisbezoeken af bij mensen die hoog op de wachtlijst staan om in Torendael te komen wonen.  Hierbij is het fijn om alvast kennis te maken met de nieuwe bewoner, en kunnen we een inschatting maken van de behoeftes die iemand heeft, zodat we daar rekening mee kunnen houden. We werken nauw samen met de praktijkverpleegkundigen en artsen, zodat we multidisciplinair een vinger aan de pols kunnen houden bij de bewoners.

Dit zijn een aantal taken van het werk als sociaal-agoog die ik met veel plezier uitoefen. Geen dag is hetzelfde!

Noraly Lauwers
Mijn naam is Noraly Lauwers, ik ben 30 jaar en woon in Heemskerk met mijn man en dochtertje van bijna 2.

Na mijn MBO diploma activiteitenbegeleiding volgde ik de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening. Tijdens mijn opleidingen heb ik werkervaring opgedaan in de ouderenzorg in diverse dagcentra en woonvormen. Hierna werkte ik in de gehandicaptenzorg. Na een aantal jaar werd het tijd voor een nieuwe stap, ik had nooit gedacht dat de ouderenzorg zó zou blijven trekken. Ik besloot te solliciteren op een vacature bij Vivium. Ik ben ontzettend blij dat ik deze stap heb gezet.

Juni 2018 ben ik gestart als sociaal agoog in Torendael. Ik werk nauw samen met mijn collega agoog Laurien. Werken in deze functie en setting vind ik zeer bijzonder, elke situatie is anders en vraagt naast een systematische aanpak ook veel creativiteit. In al mijn werk blijf ik reflecteren, heel bewust naar gedrag kijken en de invloed daarvan op de omgeving.

Voor mij is het belangrijk dat een bewoner zich zo comfortabel en veilig mogelijk voelt in zijn of haar omgeving. Graag zoek ik naar omstandigheden om de zelfredzaamheid van een bewoner te stimuleren en zo lang mogelijk te waarborgen.