Nieuws

Wekelijkse nieuwsbrief

Het is voor ons allemaal een onzekere en moeilijke tijd, waarin u helaas niet op bezoek kunt komen bij uw naaste. Uiteraard begrijpen we dat u wel graag op de hoogte blijft van wat er in de woningen gebeurt.

Belangrijke post

We ontvangen soms ook belangrijke post voor uw naaste. Wij begrijpen dat het vervelend is wanneer deze post onnodig lang in de postvakjes blijft liggen nu u helaas tijdelijk niet meer op bezoek kunt komen.

Contact houden

Er worden binnen De Zandzee verschillende initiatieven opgestart zodat de bewoners contact kunnen houden met familie en naasten.

Cadeaus van buitenaf

We krijgen veel steun van buitenaf. Denk hierbij aan tekeningen en kaartje van kinderen en buurtbewoners. 

Leefplezier op de woning

In De Zandzee worden verschillende dingen geoganiseerd voor de bewoners. 
 

Kleinkinderen steken hart onder de riem

De kleinkinderen van een bewoonster maakten een spandoek om oma moed in te spreken.