Nieuws

Inleiding locatiemanager Marion Alards

Fijn dat we weer een mooie nieuwsbrief aan u kunnen presenteren. Zoals u kunt zien staan we niet stil in onze locatie. Er wordt aan alle fronten hard gewerkt en meegedacht om de zorg die we bieden aan de ouderen die bij ons wonen ook voor de toekomst op een goede manier aan te bieden. En dat valt niet mee als je ingehaald wordt in de tijd…

Verslag familieavond 5 maart j.l.

Dinsdag 5 maart was er een familie informatie avond voor alle eerste contactpersonen van De Zandzee. Hieronder kunt u het verslag lezen van deze avond.

Update van de cliëntenraad

De cliëntenraad van de Zandzee ziet toe op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies, bijvoorbeeld over de kwaliteit, hygiëne of het privacy beleid. Maar ook over de begroting, het jaarverslag of de benoeming van een manager en/of bestuurder. 

Hieronder stellen drie nieuwe leden zich aan u voor: 

Verbouwingen duurzaamheid en restaurant

Goed voor u om te weten dat er de komende maanden diverse verbouwingen plaatsvinden waar u overlast van zult ervaren.

Feestelijke opening van het Vergeet-me-niet-pad in De Zandzee

Op 4 maart was het feest bij de Zandzee en werd het nieuwe Vergeet-me-niet-pad officieel geopend. Samen met bewoners, familieleden, medewerkers en buurtbewoners werd het pad voor het eerst bewandeld.

De burgemeester van Gooise Meren was speciaal ter ere van deze bijzondere opening aanwezig. Samen met de sportwandelvereniging werd het Vergeet-me-niet-pad ingewijd. Daarna werd er binnen koffie en speciaal ‘vergeet-me-niet-gebak’ geserveerd.

Toekomstige ontwikkeling zorgzwaarte

Met ingang van 1 januari 2024 geeft het Centrale Indicatie Orgaan in opdracht van het Zorgkantoor geen indicaties met een Zorgzwaartepakket 4 (ZZP) meer af. Een ZZP 4 indicatie wordt gegeven aan mensen die lichte geheugenproblematiek ervaren. Dit betekent concreet voor de Zandzee dat ouderen die voor 1 januari met een ZZP 4 op onze wachtlijst staan nog wel in aanmerking komen voor een verhuizing naar de Zandzee en iedereen die daarna komt, niet meer.

Ouderen met een lichtere mate van dementie worden conform het overheidsbeleid verwacht langer, zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Enquete over de warme maaltijd

In ons laatste clientwaarderingsonderzoek kwam naar voren dat de eerste contactpersonen van de Zandzee een minder hoge waardering (8) geven aan de warme maaltijd dan elders binnen Vivium.

Tandarts zorg

Net zoals de bewoners van de Zandzee een eigen huisarts, fysiotherapeut etc. hebben geldt dit ook voor de tandarts.

Natasja Arends stelt zich voor ....

Mijn naam is Natasja Arends en sinds september 2023 ben ik werkzaam als psycholoog binnen de Antonius hof en de Zandzee.