Nieuws

Eerst Verantwoordelijke Verzorgende

Op 10 oktober was er een familieavond voor alle eerste contactpersonen van De Zandzee. Uit de aanwezigen komt naar voren dat het niet voor iedereen altijd duidelijk is (geweest) wie de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende is.

In onderstaand lijstje vindt u een overzicht van de EVV verdeling en hun rechterhand/ buddy. Een buddy helpt/ ondersteunt de EVV’er bij de uitvoering van taken en neemt diens rol over wanneer de EVV afwezig is.

Het cliëntwaarderingsonderzoek

Het afgelopen jaar is er een cliëntwaarderingsonderzoek afgenomen door FACIT, over de zorg- en dienstverlening.

Veel contactpersonen hebben hieraan meegewerkt en in een telefonisch interview verteld waar zij tevreden over zijn en wat ze verbeterpunten vinden met betrekking tot de zorg voor hun naaste in De Zandzee

Wij willen een ieder die hieraan heeft meegewerkt hartelijk danken voor de genomen tijd en moeite. Dankzij uw input kunnen wij onze zorg zo goed mogelijk inrichten en verbeteren waar nodig!

Hieronder vindt u de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek.

Update van de cliëntenraad

 

Wellicht bent u al bekent met de cliëntenraad. Zo niet, dan zetten we hier nog even een en ander voor u op een rijtje. Ook stellen de leden van de clientenraad zich graag aan u voor. 

Update van het Uitbureau

Met de winter voor de deur gaan we, wat activiteiten betreft, natuurlijk weer meer naar binnen.

De zomer was heerlijk. We hebben veel gebruik gemaakt van de buitenruimten. Voor de komende periode hebben we vooral veel gezellige en warme activiteiten voor binnen op de planning staan.

Kijkt u met ons mee naar de agenda?: