Meerzorg kamers

In De Zandzee bieden we gespecialiseerde zorg voor mensen met beginnende dementie. Regelmatig is er overleg tussen de zorg, bewoner en familie om te bekijken of de zorg en ondersteuning die we bieden nog aansluit bij eventuele gewijzigde behoeften van de bewoners. Bewoners die behoefte hebben aan meer structuur en ontmoeting zijn welkom in één van onze Meerzorg kamers.

Naarmate de dementie verder vordert kan het bijvoorbeeld prettig zijn om bewoners meer structuur tijdens de dag te bieden. De sociaal agoog kan in deze gevallen voorstellen om bewoners één of meerdere dagen in de week uit te nodigen voor de Meerzorg kamer. Dit gaat altijd in overleg met collega’s in de zorg, de bewoner én familie. Met deze extra ondersteuning kunnen wij zo lang mogelijk passende zorg bieden in De Zandzee, zonder dat bewoners hiervoor hoeven te verhuizen. Wij vertellen u hier graag meer over!

Wat is een Meerzorg kamer?

De Meerzorg kamer is een gemeenschappelijke huiskamer. Hier zorgen we dagelijks voor ontmoeting en een prettige dagstructuur, voor bewoners die daar behoefte aan hebben door hun gevorderde dementie. Deze extra aandacht en structuur bestaat bijvoorbeeld uit samen koffie drinken, lunchen en gezamenlijke activiteiten. Dit laatste kan een spelletje zijn, een creatieve activiteit, naar muziek luisteren of gewoon wat praten. Net waar de bezoekers die dag behoefte aan hebben!

  • Dagelijks van 10.00 – 14.00 uur
  • Ontmoeting, lunch en gezamenlijke activiteiten
  • Zo lang mogelijk passende zorg, zonder direct te hoeven verhuizen
  • Eén of meerdere dagen in de week
  • Professionele begeleiding en een gezellige dag!

Hoe werkt dit in de praktijk?

Bewoners worden opgehaald en thuisgebracht. En heeft iemand een dagje geen zin? Dan kan dit uiteraard. Ook met deelname aan verenigingen of andere activiteiten in De Zandzee wordt rekening gehouden. De lijnen zijn kort en we kennen elkaar goed, dus dit gaat allemaal in goed overleg, de wensen van de bewoners staan voorop. De Meerzorg kamer wordt begeleid door professionele zorgmedewerkers met kennis van de doelgroep. Per Meerzorg kamer is er plaats voor maximaal 8 bewoners, in sommige gevallen kan er helaas een wachtlijst zijn voor plaatsing. Deelname wordt gedeeltelijk vergoed vanuit het Zorgpakket (het zogenaamde 'broodgeld' voor de lunch). Dit is mogelijk vanaf een indicatie Zorg Zwaarte Pakket 5 (ZZP 5) zonder behandeling. Hiernaast verrekenen wij per deelname een kleine vergoeding via de maandelijkse factuur.

Aanmelden voor de Meerzorg kamer is alleen mogelijk op initiatief van de sociaal agoog. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Vraag ernaar bij uw Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV).