Het cliëntwaarderingsonderzoek Archief

Het afgelopen jaar is er een cliëntwaarderingsonderzoek afgenomen door FACIT, over de zorg- en dienstverlening.

Veel contactpersonen hebben hieraan meegewerkt en in een telefonisch interview verteld waar zij tevreden over zijn en wat ze verbeterpunten vinden met betrekking tot de zorg voor hun naaste in De Zandzee

Wij willen een ieder die hieraan heeft meegewerkt hartelijk danken voor de genomen tijd en moeite. Dankzij uw input kunnen wij onze zorg zo goed mogelijk inrichten en verbeteren waar nodig!

Hieronder vindt u de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek.

Het cliëntwaarderingsonderzoek 

89 % van de contactpersonen zou De Zandzee aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of gezondheidsklachten en daar zijn we trots op!! We zijn erg blij dat de meeste contactpersonen de zorg voor hun naasten in De Zandzee zo goed waarderen.

Wat vooral opvalt in de eindrapportage is de waardering voor de inzet en liefdevolle zorg die onze medewerkers geven. Daarnaast is men blij met het grote aanbod aan activiteiten. Een paar mooie complimenten die we ontvingen lichten we uit:

  • “Ik ben zeer tevreden over de zorg voor mijn naaste. Er wordt naar haar geluisterd en mijn naaste vindt het er fijn.”
  • “Iedereen is vrolijk, belangstellend en maakt een praatje. ‘Er is er geen een onaardig’, zegt mijn naaste.”
  • “Mijn naaste eet in het restaurant en geniet van de maaltijden.”
  • “Het is een warm bad. Als je komt, voel je je thuis.”

Als belangrijkste verbeterpunten worden onder andere genoemd het gebouw zelf, dat men wat gedateerd vind. Niet iedereen is tevreden over de was. Verder wordt het cliëntportaal niet altijd zorgvuldig ingevuld.

We nemen uw verbetersuggesties ter harte en gaan er mee aan de slag. We zullen ze uiteraard ook bespreken met de cliëntenraad.

We zullen de mooie complimenten met onze collega’s van De Zandzee delen en de genoemde verbeterpunten gebruiken om onze zorg en dienstverlening verder te verbeteren. Wij danken alle deelnemers nogmaals hartelijk voor de medewerking aan dit onderzoek!