Inleiding locatiemanager Marion Alards

Fijn dat we weer een mooie nieuwsbrief aan u kunnen presenteren. Zoals u kunt zien staan we niet stil in onze locatie. Er wordt aan alle fronten hard gewerkt en meegedacht om de zorg die we bieden aan de ouderen die bij ons wonen ook voor de toekomst op een goede manier aan te bieden. En dat valt niet mee als je ingehaald wordt in de tijd…

Vanaf 1 januari van dit jaar heeft de overheid namelijk besloten dat thuiswonende ouderen met beginnende dementie en een indicatie ZZP 4 alleen nog maar onder bepaalde condities naar een woonzorglocatie als de Zandzee kunnen verhuizen. De bedoeling is dat deze groep ouderen thuis blijft wonen met zorg vanuit het netwerk in de directe omgeving en de professionele zorg vanuit de wijkteams.

Voor ons betekent dit dat de groep ouderen die bij ons woont zich steeds meer gaat richten op intensievere dementie zorg. En dat vraagt dat we bij veranderende zorgvragen van de bewoner kritisch kijken naar of de Zandzee de best passende woonplek is voor deze bewoner. We weten immers dat het gebouw zijn beperkingen heeft die we niet/nauwelijks kunnen beïnvloeden.

Voor het komende jaar ligt onze focus om hier meer duidelijkheid in te krijgen en het aanbod aan te passen aan de veranderende doelgroep. Concreet zult u binnenkort zien dat we 5 huiskamers hebben, op elke verdieping één, waar bewoners anderen kunnen ontmoeten, samen koffiedrinken en waar structuur en daginvulling wordt aangeboden. Indien de bewoner het wil/ nodig is kan de warme maaltijd in de avond ook in de huiskamer genuttigd worden.

Naast bovenstaande zijn we druk in de weer om onze samenwerking met de huisartsen verder uit te werken mede ook vanwege de veranderende doelgroep en de nieuwe samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde en psycholoog. Naast het overleg met de huisartsen waarin we afspraken met elkaar hebben we meer uren beschikbaar kunnen stellen voor de regie verpleegkundige en zullen we structureel een dagdeel de psycholoog in huis hebben.

Het mooie is dat we binnen de Zandzee een zorgmodel ontwikkelen met nieuwe samenwerkingsvormen tussen huisartsen en specialisten dat een voorbeeld kan zijn voor andere woonzorglocaties.