Verslag familieavond 5 maart j.l.

Dinsdag 5 maart was er een familie informatie avond voor alle eerste contactpersonen van De Zandzee. Hieronder kunt u het verslag lezen van deze avond.

Welkom

Locatiemanager Marion Alards heet alle familieleden van harte welkom en stelt een aantal aanwezige collega’s voor; Harm Bakhuis (teammanager zorg), Mariette Hoogveen (medewerker klantcontact en receptionist), Anja Brom (1ste medewerker Horeca), Gert-Jan Fokker (kok), Peter van Gils (coördinator HORECA), Sandra Bongers (teammanager facilitaire dienst) en Danielle van Dinteren (coördinator Leefplezier.

Het eerste deel van de avond is informatief gericht. Het tweede deel van de avond is interactief en gaan we uiteen in 2-3 groepen om met elkaar de bevindingen te delen over de warme maaltijden in het restaurant.

Toekomstige ontwikkeling zorgzwaarte;

Met ingang van 1 januari 2024 geeft het Centrale Indicatie Orgaan in opdracht van het Zorgkantoor geen indicaties met een Zorgzwaartepakket 4 (ZZP) meer af.

Een ZZP 4 indicatie wordt gegeven aan mensen die lichte geheugenproblematiek ervaren. Dit betekent concreet voor de Zandzee dat ouderen die voor 1 januari met een ZZP 4 op onze wachtlijst staan nog wel in aanmerking komen voor een verhuizing naar de Zandzee en iedereen die daarna komt, niet meer.

Ouderen met een lichtere mate van dementie worden conform het overheidsbeleid verwacht langer, zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Dit heeft tot gevolg dat we nu al zien dat er relatief meer bewoners in de Zandzee wonen met een zwaardere zorgvraag.

Deze toename ervaren we direct in de zorg. Daarom zullen we onze bezetting en openstelling van de huiskamer aanpassen aan de toenemende behoefte naar ondersteuning in structuur en begeleiding.

Op termijn willen we op elke verdieping een huiskamer hebben waar gedurende de dag en avond een huiskamerbegeleider samen met de bewoners de dag invulling geeft. Er wordt samen ontbeten, geluncht en mogelijk ook de warme maaltijd genuttigd. Het is aan de bewoner of zij graag in de huiskamer warm eten of naar het restaurant gaan.

Deze plannen staan momenteel nog in de kinderschoenen en we houden u op de hoogte.

Naast de uitbreiding in huiskamers hebben we de uren uitgebreid van de regieverpleegkundige Jokeline Steenvoorden en zullen we op korte termijn een psycholoog Ouderenzorg krijgen die op een vast wekelijks dagdeel in de Zandzee consult heeft. Dit omdat we met de toename in geheugenproblematiek ook vaker veranderingen in gedrag zien dat soms complex kan zijn of lastig te begrijpen.

Een gezondheidszorg psycholoog helpt samen met de sociaal agoog om dit gedrag in kaart te brengen en geeft adviezen aan het team in de omgang met die bewoners.

Start en uitleg Tante Co;

Sinds enkele weken staat er beeldscherm in een kastje met een afbeelding van “Tante Co” in de hal van de Zandzee. Tante Co is een manier om ervaringen op te halen bij onze bewoners. Het is geen exacte meting maar je brengt als het ware een thermometer aan in je organisatie. Hierdoor ga je automatisch meer vanuit de wensen van je bewoners werken.

Wekelijks wordt Tante Co gevuld met 4 vragen die gaan over alles wat kwaliteit van leven bepaalt. Zo zijn onlangs de vragen gesteld:

-          Zou u een avond activiteit willen doen?

80% ja, 12% geen interesse

-          Bent u wel eens eenzaam?

33% altijd/ vaak wel, 37% soms, 30% nooit

-          Bent u tevreden over de schoonmaak?

77% altijd/ vaak wel, 16% soms, 7% nee nooit

Na een week ontvangen we de rapportage en leren we om bij te sturen op basis van de behoefte van de bewoners zelf. Tante Co is een makkelijke, snelle en speelse manier om in kaart te brengen hoe bewoners denken over bepaalde onderwerpen die op dat moment voor onze locatie relevant zijn.

Er zijn diverse grote ouderenzorginstelling die al werken met Tante Co en we hebben besloten dat we voor de duur van 2 jaar met Tante Co aan de slag gaan, samen met de Antonius Hof,  zodat bewoners meer onderdeel zijn van het maken van beslissingen over hun eigen leven.

Wijkcentrum Spieghelwijck;

Spieghelwijck is een wijkontmoetingscentrum dat gerund wordt door Versa vrijwilligersorganisatie en bestemd is voor buurtbewoners om gezellige activiteiten te doen met anderen.

Versa heeft begin van dit jaar te kennen gegeven dat zij onvoldoende continuïteit kan bieden in de bemensing van het ontmoetingscentrum en heeft aan Vivium, de Zandzee gevraagd of zij hier iets in zouden kunnen betekenen.

Wij hebben de “handschoen” opgepakt en gaan voor de duur van 1 jaar proberen of we met behulp van het wijkontmoetingscentrum meer in contact kunnen komen met de ouderen die in de buurt wonen en een aanbod kunnen creëren dat bij hen past.

De bedoeling is dat we meer verbinding kunnen krijgen tussen in de buurt wonende ouderen en ouderen die in de Zandzee wonen om op die manier een “wijkcoalitie” te maken.

Het begrip wijkcoalitie is nieuw in de regio en staat nog aan het begin van haar ontwikkeling maar houdt in feite in dat we wijkcentra gaan creëren waar zorg- & welzijnsprofessionals en diverse maatschappelijke (welzijns-) organisaties in korte lijnen met elkaar samenwerken ten gunste van de (thuiswonende) ouderen.

Danielle van Dinteren is samen met de collega’s uit de Zandzee de kartrekker. Wordt vervolgd.

Verbouwingen duurzaamheid en restaurant;

Goed om te weten dat de komende maanden er diverse verbouwingen plaats zullen vinden waar u overlast van zult ervaren.

Zo wordt het pand dat wij huren van woonzorg Nederland verduurzaamd. Wat inhoudt dat de voorgevel eruit gaat en een nieuwe beter geïsoleerde wordt terug geplaatst.

Daarnaast zal het dak van het pand geïsoleerd worden en komen er zonnepanelen. Dit zal in de praktijk betekenen dat onze bewoners tijdelijk uit het appartement gaan en elders moeten verblijven.

We zijn intern aan het kijken naar de mogelijkheden om dit te realiseren. In de aankomende periode hebben we een afspraak met de projectleider van deze verbouwingen en wordt het voor ons ook duidelijker wat er precies gaat gebeuren en vooral wanneer. Ook in het restaurant gaat er een en ander gebeuren. Sandra Bongers laat enkele sfeer impressieborden zien.

De intentie is dat voor de zomer een start wordt gemaakt met de verbouwing. Zodra de planning met de leveranciers bekend is zullen wij deze informatie met u delen.

Tijdens de verbouwingen zullen bewoners op diverse plekken in huis de maaltijd nuttigen zoals o.a. de verschillende huiskamers en de hal en hierbij zullen we per individu en op maat kijken wat het best passend is.