Nieuws

Voorwoord locatiemanager Koen Heijdra

De winter is voorbij en de lente inmiddels aangebroken. De vogels fluiten weer, de klok is weer een uurtje vooruit gezet, de bomen krijgen weer blad en her en der bloeit het al flink. Niet alleen de natuur zit vol energie ook onze bewoners laten zich nu weer meer buiten zien. Fijn dat ze nog van de seizoenen kunnen genieten.

Hulp gevraagd tijdens de zomerperiode

De zomerperiode komt er weer aan. Dat betekent ook dat er collega´s op een welverdiende vakantie zijn, waardoor er meer dan gebruikelijk gewerkt wordt met invalkrachten. 

Nieuwe informatiebrochure

Er is een nieuwe informatiebrochure voor 'Wonen met dementie'. In onze nieuwe Vivium brochure – Wonen met dementie, vertellen we meer over onze kijk op de zorg voor mensen met dementie. We vertellen hierin meer over het ziektebeeld, hoe we onze zorg hierop inrichten en waarom we dingen op deze manier doen.

Innovatief leefplezier

In De Hogeweyk en Oversingel wordt er op meerdere manieren gebruik gemaakt van innovaties voor het leefplezier van bewoners. Hieronder leest u over de Tovertafel, de CRDL en de QWIEK.UP.

Nieuw: het cliëntportaal

Vindt u het prettig om snel en gemakkelijk toegang te hebben tot het dossier van uw familielid? Dit kan met het Vivium cliëntportaal. In dit digitale systeem kunt u makkelijk en snel actuele gegevens raadplegen. Hierdoor kunt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in het zorgproces van uw naaste.

Update van het Uitbureau

Music & Memory, de drukke en gezellige Lenteweek en we hebben een nieuwe activiteit; moestuinieren. Er zijn weer verschillende nieuwtjes waar we u van op de hoogte willen brengen.

De cliëntenraad

Sinds april 2019 is de samenstelling van de Cliëntenraad veranderd. Sjoukje de Bie heeft na 3 jaar de raad verlaten. Cor de Boer blijft nog korte tijd in de raad om met name Oversingel PG te vertegenwoordigen. Nieuwe leden zijn Erik Kunst (voorzitter), Greet Kleijn en Aeliane van den Ende.

Stichting Vrienden van

Het doel van de Stichting vrienden van De Hogeweyk is het werven van gelden, onder meer via donateurs, giften, legaten en erfstellingen, om daarmee extra voorzieningen en activiteiten voor de bewoners van De Hogeweyk en Oversingel PG mogelijk te maken.