De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten

De cliëntenraad van Hogewey bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten. Samen vormen zij een onafhankelijke en zelfstandig commissie die de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners behartigt. Regelmatig is er overleg van het dagelijks bestuur met de directie over de diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over het wonen, de zorg, de maaltijden, veiligheid, maatschappelijke bijstand, gezondheid en ontspanningsactiviteiten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over medezeggenschap in de zorg en over de bevoegdheden van de cliëntenraad? Klik dan hier

Contact

Heeft u op- of aanmerkingen over de zorg- of dienstverlening binnen Hogewey? Dan nodigen wij u uit daarover contact met ons op te nemen.

De cliëntenraad is op dit moment als volgt samengesteld:

• mevrouw S. de Bie
• de heer Cor de Boer

U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad via hogeweycr@gmail.com. Ook kunt u uw vraag of opmerking schriftelijk sturen naar:

Vivium Hogewey
t.a.v. de Cliëntenraad 
Heemraadweg 1 
1382 GV  Weesp