Medezeggenschap

Cliëntenraden

Binnen Vivium Zorgroep is de cliëntmedezeggenschap actief en goed georganiseerd. De cliëntenraden van Vivium komen op voor de belangen van de cliënten. Zij zien toe op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

De raden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het management van de zorginstellingen. Bijvoorbeeld over de kwaliteit, hygiëne of het privacy beleid. Maar ook over de begroting, het jaarverslag of de benoeming van een manager en/of bestuurder. Deze adviezen wegen altijd zwaar mee in de besluitvorming.

Cliëntenraad (LCR)

De Locale Cliëntenraden behartigen actief de cliëntenbelangen van de desbetreffende locatie. Via overlegvergaderingen met de Locatiemanager worden de Locale Cliëntenraden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in en om een locatie. Ze zijn nauw betrokken bij het beleid van een locatie en bewaken de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van de locatie.

Op dit moment zijn binnen Vivium de volgende Lokale Cliëntenraden actief:

• Cliëntenraad Torenhof, Blaricum
• Cliëntenraad De Antonius Hof, Bussum
• Cliëntenraad De Godelinde, Bussum
• Cliëntenraad De Bolder - De Ruyterstraat, Huizen
• Cliëntenraad De Stichtse Hof - De Dennen, Laren
• Cliëntenraad Johanneshove, Laren
• Cliëntenraad Hogewey, Weesp
• Cliëntenraad Oversingel, Weesp
• Cliëntenraad Torendael Amsterdam

In onderstaande locaties is geen cliëntenraad (meer) actief en worden de belangen van de cliënten behartigd door de Centrale cliëntenraad.

• De Zandzee
• De Gooise Warande
• Naarderheem (De Vesting)

Centrale Cliëntenraad (CCR)

Op centraal niveau is er een Centrale Cliëntenraad, bestaande uit een afvaardiging van de Locale Cliëntenraden. De Centrale Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de raad van bestuur en is nauw betrokken bij de Viviumbrede beleidsontwikkelingen. De belangen van de cliënten staan daarbij voorop.

Meer informatie?

Heeft u een vraag, wilt u input leveren aan de medezeggenschap of lid worden? Neem dan contact op met de cliëntenraad van de locatie waar u zorg ontvangt of waar u bij betrokken bent.
Ook kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Gerard Plessius:
E. g.plessius@vivium.nl
T. (035) 6 924 037
M. 06 28 149 720

Ondernemingsraad

Vivium Zorggroep kent een actieve en goed georganiseerde Ondernemingsraad (OR). Binnen iedere locatie / ieder organisatieonderdeel is een Onderdeelcommissie (OC) actief. De leden van de OR en OC's worden gekozen door de medewerkers, om hun belangen te behartigen binnen de organisatie.

De OR en OC's leveren een bijdrage aan het goed functioneren van de organisatie. Ze zijn gesprekspartner van de raad van bestuur en directieleden. Ze hebben een toetsende en signalerende rol ten aanzien van het te voeren beleid. En ze streven ernaar in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling van beleid. De belangen van de medewerkers staan daarbij voorop.