Organisatie

Doelstelling van Vivium Zorggroep

Vivium Zorggroep is de zorgspecialist in de regio Gooi en Vechtstreek en Amsterdam-Zuid. De dienstverlening van Vivium concentreert zich op onderstaande klantgroepen:

Klantgroep Zorgeloos wonen/Zorg aan Huis: prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij. Daarnaast geldt voor Torenhof: een zo volwaardig mogelijk leven bij ernstige somatische problemen.

Klantgroep Psychogeriatrie: een nieuw thuis voor mensen met dementie

Klantgroep GRZ: revalideren is samenwerken aan de toekomst. Daarnaast zien we een nieuwe propositie ontstaan naar behandel intensieve zorg zoals bij Parkinson.

Klantgroep Advies- en Behandel Centrum (ABC): multidisciplinaire zorg door een specialist ouderengeneeskunde naast de huisarts gericht op kwaliteit van leven/welzijn voor kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag.

Raad van Bestuur

Bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur:

Contactgegevens Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is te bereiken via het bestuurssecretariaat. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat via:

Wilma Hartman (035) 6 924 532
Claudia van Veldhuizen (035) 6 924 027

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en het beleid van Vivium. De raad van toezicht bestaat uit zes leden. De centrale cliëntenraad heeft daarvan één lid voorgedragen.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Dirk Elsen, (voorzitter)
  • André Loogman (lid, aandachtsgebied financiën en vastgoed)
  • Annemiek Janzen (lid, aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid)
  • Annika Langhout (lid, aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid)
  • Tia van Beek (lid, aandachtsgebied financiën en vastgoed)

Directie

De directie van Vivium Zorggroep bestaat uit de volgende personen:

  • Willeke Oxener, directeur klantgroep Zorgeloos wonen en Zorg aan huis
  • Sandra Spanjaard, directeur klantgroep Psychogeriatrie (PG)
  • Marco Wisse, directeur klantgroep Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)
  • Folkert Zwinkels, directeur Bedrijfsvoering & Ondersteuning
  • Erwin Melger, directeur Financiën & ICT

Beleidsplan op hoofdlijnen

Hier vindt u het beleidsplan op hoofdlijnen.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2019 heeft Vivium conform haar statuten zorg verleend in de regio Gooi en Vechtstreek en Amsterdam-Zuid.
Dit betreft zorg in de breedste zin van het woord op het gebied van Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), zorg in de wijk, zorg aan cliënten met dementie (PG), zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en zorgeloos Wonen met behulp van zorgarrangementen.

Daarnaast kent Vivium een kleine adviestak (Be) die aan andere zorginstellingen adviezen geeft over het zorgconcept “Een nieuw thuis voor mensen met dementie” en een Ledenservice.

Beloningsbeleid

Voor Vivium is de CAO-VVT van toepassing voor het personeel en directie. Zie voor het beloningsbeleid ons jaarverslag.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Contact en correspondentiegegevens

Vivium Zorggroep
Gebouw Lumen
Botterstraat 51
1271 XL Huizen

Telefoonnummer: (035) 6 924 924