Organisatie

Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit:

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en het beleid van Vivium. De raad van toezicht bestaat uit zes leden. De centrale cliëntenraad heeft daarvan één lid voorgedragen.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Rob Rötscheid MFE (voorzitter)
 • mr. June Nods (lid, aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid)
 • drs. Hanneke Ester (lid, aandachtsgebied financiën en vastgoed)
 • dr. Ruben Baumgarten (lid, aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid)
 • drs. Paul Zegveld (lid, aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid)
 • mr. Tia van Beek (lid, aandachtsgebied financiën en vastgoed)

 

Directie

De organisatie is verdeeld in klantgroepen en iedere klantgroep heeft een eigen directeur.

 • Marjolein Brüning, directeur klantgroep Zorgeloos wonen en Zorg aan huis
 • Sandra Spanjaard, directeur klantgroep Psychogeriatrie (PG)
 • Marco Wisse, directeur klantgroep Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)
 • Folkert Zwinkels, directeur Bedrijfsvoering & Ondersteuning

Contactgegevens Raad van Bestuur

De raad van bestuur is te bereiken via het bestuursecretariaat. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat via Wilma Hartman en Conny de Vos.

 • Wilma Hartman (035) 6 924 532
 • Conny de Vos (035) 6 924 027

Correspondentieadres
Raad van bestuur Vivium Zorggroep
Gebouw Lumen
Botterstraat 51
1271 XL Huizen

ANBI gegevens

RSIN nummer: 8040.38.740

Beloningsbeleid: zie voor het beloningsbeleid ons jaarverslag.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.