Steunstichting Vivium

De Steunstichting Vivium Zorggroep is als Stichting (statuten in notariële akte), opgericht op 25 februari 1998 en gevestigd te Naarden. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 2 november 2015. Het RSIN nummer is 807410512.

Contactgegevens: Steunstichting Vivium Zorggroep.

Postbus 406, 1270AK Huizen. Telefoon: (035) 6 924 924

Doel Steunstichting Vivium

Doel van de stichting is conform de tekst van artikel 2 van de statuten:

“De stichting heeft als doel het financieel en materieel steunen van de activiteiten van de tot de te Naarden gevestigde Stichting Vivium Zorggroep behorende zorginstellingen, zulks ten behoeve van:

  1. het verlenen van zorg aan een ieder binnen het werkgebied van voormelde stichting die structureel of tijdelijk niet in staat is zonder hulp zelfstandig te wonen;
  2. zelfstandig wonende ouderen waarmee de tot Stichting Vivium Zorggroep behorende instellingen  een zorgovereenkomst heeft afgesloten;
  3. het bieden van overige diensten aan ouderen welke bij of krachtens de wet toegelaten zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan 2023-2024

Jaarrekening 2022

Samenstelling Bestuur

Dhr. Th. Arts - voorzitter

Dhr. A. de Jong - secretaris

Dhr. D.M. de Fouw - penningmeester

Mw. N.E. Lemckert - bestuurslid

Mw. P.C. Pietersen-Teunisse - bestuurslid

 

Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.